Využijme odklad k testům a k očkování

Ve chvíli, kdy už panoval téměř celospolečenský konsensus na nutnosti postupně začít otevírat školy, došlo k extrémnímu zhoršení covidové pandemie.

Březnový termín je v nedohlednu, a dokonce se stahují mračna i nad dosud otevřenými mateřskými školkami. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se přitom právě v únoru šířila nákaza ve školních zařízeních – hlavně mateřských školách – více než kdy jindy. Ve druhém únorovém týdnu bylo v mateřských a základních školách zaznamenáno 114 ohnisek nákazy.

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS školství pro Týdeník školství uvedla, že informace, které mají od profesní sekce předškolního vzdělávání ČMOS PŠ jsou velmi znepokojivé. „Nákaza covidem-19 je přenášena zejména mezi zaměstnanci. Proto školské odbory dlouhodobě bijí na poplach s nutností přednostního očkování v první řadě tam, kde jsou školská zařízení otevřená. Současná situace se od jarní vlny liší zejména tím, že v době jarní pandemie se rodiče báli děti do mateřských škol vodit. Nyní někteří posílají děti do školek i zjevně nachlazené s příznaky onemocnění. Ředitel nemá pak prakticky žádnou možnost bránit se skutečnosti, že nachlazení dítěte nemusí být jen běžná rýma či kašel a dítě by raději mělo zůstat doma. Rodiče často vyhrožují stížností u zřizovatele.  Ti pak leckdy rodiče hájí a vyhoví jim s odůvodněním, že rodiče nemohou být s kdejakým banálním nachlazením dítěte doma. Výsledkem takového jednání je, že děti nakazí další děti, zaměstnance školy a spirála se roztáčí i do rodin.“  Markéta Seidlová zároveň upozorňuje, že při opatřeních proti šíření koronaviru v mateřských školách není zohledněn počet dětí ve třídě, v jedné třídě se vyskytuje i 28 dětí.

  • Mateřinky otevřené pro děti zaměstnanců krizové infrastruktury

Mateřským školám často chybí respirátory a roušky, odpovědnost za jejich zajištění se přenáší ze státu na zřizovatele, ti pak na samotného ředitele což považujeme za chybné. Nutné je zajistit pro zaměstnance dostatečný počet respirátorů, ochranných pomůcek a jednoznačně přednostní očkování. Požadujeme na nezbytně nutnou dobu uzavřít mateřské školy, vyjma školek, které by zajišťovaly provoz pro děti rodičů pracujících ve zdravotnictví, v integrované záchranné službě. Napsali jsme v tomto smyslu ministrovi zdravotnictví a věříme, že najdeme společně řešení, jak zamezit šíření nemoci v mateřských školách,“ zdůraznila Markéta Seidlová

  • Očkujme učitele rychle, než se školy otevřou

„Měli bychom maximálně využít čas, než se školy znovu otevřou a proočkovat pedagogy,“ je přesvědčen František Dobšík, předseda školských odborů.  Vítá, že ministerstvo školství už vydalo pokyn k registraci. V první etapě mají na očkování nárok od 55 let, zaměstnaci, kteří zajištují provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a poraden. Na očkování mají rovněž nárok učitelé a školští pracovníci, kterých se týká obnovení prezenční výuky. Konkrétní zaměstnance mají vytipovat ředitelé. Očkovat se bude vakcínou od firmy AstraZeneca. Další etapa by měla následovat po dvou až třech týdnech. František Dobšík pro média uvedl, že “školské odbory vnímají současnou epidemickou situaci jako vážnou a je namístě školy na nezbytně dlouhou dobu uzavřít.” Včasné rozhodnutí o uzavření by podle něj mohlo pomoct situaci do budoucna zlepšit a školy opět brzo otevřít.  Znovu připomněl prioritu a zájem ČMOS školství o „udržitelné” otevírání škol – tj. aby se nemusely zase hned zavírat.

Jana KAŠPAROVÁ (Bylo otištěno v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 9/2021, který vyšel 3. 3. 2021.)