Co čekat a nečekat v novém školním roce

Témat pro učitele, žáky i studenty je hned několik. Platy učitelů a nepedagogických pracovníků, pilotní projekt předmětu technika, maturita z matematiky, učitelé z praxe ve školách nebo asistenti pedagoga. Novinky představil ministr Robert Praga.

Ministr školství počítá se zrušením povinné maturity z matematiky, kterou měli absolvovat už maturanti na gymnáziích a lyceích v roce 2021 a v roce následujícím i v ostatních středních školách. Ministr chce posunout povinnou matematiku pro všechny střední školy o osm až deset let. „Základem je proměna výuky matematiky a revize vzdělávacích programů,“ uvedl na vysvětlenou svého rozhodnutí Robert Plaga a pokračoval: „V posledních letech nedošlo na našich školách k systémové změně vyučování matematiky a myslím si, že není správné začínat takové téma tvrdou represí a bariérou v podobě povinné maturity. To nepřivede učně k technickým oborům, neoblíbí se tím matematika. Potřebujeme výuku změnit, udělat k tomu prostor učitelům. Matematika není o memorování, ale o její aplikaci. Výsledky tomu ale neodpovídají.“

Platy ve školství

Žhavým tématem jsou platy učitelů a nepedagogických pracovníků. „Jsme blízko vládnímu slibu, od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o deset procent a nepedagogických pracovníků o sedm procent. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 procentech úrovně roku 2017,“ uvedl ministr. Připomněl, že stejné částky má ministerstvo rozepsané už i na rok 2021, a řekl, že vidí významné rozdíly v růstu platů mezi veřejnou správou a školstvím.
Připomeňme, že školské odbory však požadují patnáctiprocentní zvýšení pro pedagogy a desetiprocentní pro nepedagogy.

Změny ve financování škol

Změny v systému financování čekají i regionální školství. Od nového roku, 2020, už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém podle ministerstva školství zohlední oborovou strukturu škol v krajích i velikost škol a finanční náročnost podpůrných opatření výuky.

Asistenti pedagoga

Výraznou změnu mohou na své pozici čekat i asistenti pedagoga. Od ledna budou ve speciálních školách mít status standardní pozice a podle toho také budou placeni. Ministerstvo k tomuto kroku přistupuje ze dvou důvodů. Jednak má pomoci školám snížit nadměrnou administrativu, jednak upevnit pozici asistenta ve třídě.
„Asistent pedagoga bude integrován do personálu dané školy, a ne fixovaný na jednoho žáka. Dlouho trvá zapracování, a když už se to podaří, žák se speciálními potřebami odejde a s ním většinou i asistent. Ideální stav bude, když půjde o zaměstnance školy i v případě, kdy tam dítě se speciálními potřebami nebude. Záviset to bude na velikosti školy,“ upřesnil ministr.

Nedostatek učitelů

Nedostatek učitelů ve školství je dlouhodobý problém, který se hned tak vyřešit nepodaří. „Nedostatek pedagogů je alarmující a výhled je znepokojivý,“ shrnul situaci ministr a uvedl dva kroky, o nichž si myslí, že by mohly krizi přinejmenším utlumit. Za prvé je třeba do škol přilákat co nejvíce mladých učitelů a zvýšit atraktivitu zaměstnání, druhou možností je výuka odborníky z praxe, byť nemají pedagogické vzdělání.
„Stávající situace je ještě únosná, v příštích letech by mohlo chybět až deset tisíc učitelů. Není to ideální možnost nebo lepení problému, ale možnost, která je v tuto chvíli nutná. Je k tomu ale například potřeba finanční podpory uvádějícího učitele,“ vysvětlil ministr školství.

Pilotní předmět technika

V pilotním projektu bude na dvaceti až třiceti vybraných školách v zemi zaveden nový předmět, technika, který se bude vyučovat buď jednu hodinu týdně, nebo jako dvouhodinovka během čtrnácti dnů. Výuka by měla být podle možností propojená s informačními a digitálními technologiemi a smyslem by měla být podpora žáka druhého stupně v rozvoji praktických dovedností. Do pilotního projektu vybralo ministerstvo školy, které už teď disponují možnostmi předmět vyučovat. Provozní a personální náklady jim uhradí ministerstvo školství.

Táňa PIKARTOVÁ