Čtenářská gramotnost je u dívek lepší

České děti se v posledních letech stále více vracejí k četbě, obliba čtení pro radost za posledních 10 let vzrostla. Čtenářské dovednosti přitom ovlivňují nejen celkové studijní výsledky, ale i kritické myšlení, řešení problémů i budoucí uplatnění dětí. Je proto nutné dětem již od 1. třídy poskytnout podporu ve čtení. Kromě alternativních způsobů stále zůstává nejrozšířenější a nejoblíbenější formou čítanka.

Podle dat OECD je Česká republika jednou z mála zemí, kde za posledních 10 let vzrostla mezi dětmi obliba četby jako zábavy. Přesto ale zůstává v mezinárodním srovnání podprůměrná. Existují také výrazné rozdíly mezi žáky z různých typů škol, velké výkyvy jsou i v rámci podpory v jednotlivých rodinách.

Právě vztah k četbě přitom silně ovlivňuje celoživotní vzdělávání i budoucí uplatnění ve společnosti. Čtenářské dovednosti jsou důležitým předpokladem pro kritické myšlení, řešení problémů i zpracovávání informací. Digitalizace, záplava informací i fake news vedou k tomu, že se děti v textech hůře orientují. I proto je nutné v nich vzbudit zájem o četbu už v první třídě.

Dívky přitom dosahují ve čtenářské gramotnosti pravidelně ve všech zemích lepšího výsledku než chlapci, což je dáno mimo jiné jejich pozitivnějšími postoji k četbě. Více než polovina dívek v České republice považuje četbu za svůj oblíbený koníček a ráda si povídá o knihách s druhými. Naopak polovina českých chlapců považuje četbu za ztrátu času a zhruba 60 % z nich čte, jen když musí.

Školy proto hledají různé způsoby výuky, chtějí mezi dětmi vybudovat vztah ke čtení a literatuře. „Vedle alternativních přístupů k výuce se ve školách stále pracuje s klasickými čítankami. Dobrá čítanka představuje průvodce pro žáka i učitele, nabízí potřebné nástroje pro četbu s porozuměním a vede děti k tomu, aby spolu dokázaly o literatuře mluvit,“ dodává mj. redaktorka Kateřina Machová Ondřejová.

RED