Jaké problémy řeší krajské odborové organizace?

Členové odborových organizací prosazují zájmy všech učitelů i nepedagogických pracovníků škol, tedy nejen těch, kteří patří do odborové organizace. Proto bych velmi uvítala a požádala o pomoc a spolupráci další pedagogické i nepedagogické pracovníky – věřte, že pomůžete dobré věci.

Požádali jsme krajské odborové organizace školských odborů, aby nám odpověděly na pár otázek. Shrnutí jejich odpovědí nyní přinášíme.

S jakými problémy se na vaši krajskou odborovou organizaci nejčastěji v současné době učitelé obracejí?

 • právní poradna – odborové i pracovněprávní problémy (řešení dietního stravování pro děti v MŠ a ŠJ – v současné době rozšíření problematiky o covid-19)
 • problém spolupráce mezi odborovou organizací a vedením školy
 • problém s některými řediteli škol – komunikace mezi vedením a zaměstnanci
 • speciální školství – otázka, proč v těchto školách není distanční výuka
 • MŠ – vybavenost IT technikou (předškoláci), přítomnost dětí, které mají maminku doma na mateřské dovolené

Co momentálně vnímáte jako hlavní problém školství?

 • administrativa je důležitější než kvalitní výuka – bez ohledu na distanční výuku
 • distanční výuka – problém 1. a 9. ročníky (přijímací zkoušky), SŠ – maturanti
 • inkluze – asistenti pedagoga
 • snižování nároků na výuku – po dětech toho chceme stále méně, i přesto, že žáci neudělají přijímací zkoušky, jsou přijati na SŠ s maturitou
 • současná maturita má velmi nízkou úroveň – není náročná, mnohdy ji zvládají žáci na ZŠ, a přesto je velká neúspěšnost
 • nedostatek kvalitních učňovských zařízení
 • děti jsou přetížené informacemi ze sociálních sítí a z PC her a nemají o výuku zájem, nespolupracují

Jak se díváte na diskuze o distanční výuce? Jaký je názor vaší krajské odborové organizace?

 • vysoká náročnost – nízká efektivita (vysoká náročnost pro učitele, žáky a studenty, ale i pro rodiče)
 • nepřináší požadovaný efekt (jen nouzové řešení), není nad klasickou výuku
 • distanční výuka nenahradí upevňování a správné pochopení látky, které probíhá při klasické výuce
 • často chybí správné IT zázemí – pro učitele i žáky
 • riziko získání nesprávných návyků – týká se hlavně žáků z 1. a 2. tříd
 • je nutné správné nastavení IT techniky – zapůjčené tablety, nastavení PC pro učitele, náročné pro správce sítě a učitele IT, kteří velmi často ve školách chybí
 • při distanční výuce není možné ke každému dítěti přistupovat individuálně, často je třeba pomoc rodičů a vzájemná spolupráce
 • není dotažena problematika hodnocení žáků – každá škola k tomu přistupuje odlišně
 • řada škol ale distanční výuku zvládá a úspěšně ji rozvíjí – důležité je učitele pozitivně motivovat a poděkovat jim za náročnou práci

Mají všechny školy stejné podmínky? Co zlepšit?

 • obtížně se posuzuje, každá škola má svá specifika a k této situaci přistupuje individuálně, chybí provázaná komunikace mezi školami a učiteli
 • podle názoru odborové organizace – školy stejné podmínky nemají, záleží na spoustě faktorů:
  • IT zázemí (chybí ve škole IT odborník nebo na něho škola nemá peníze)
  • výuka dle ŠVP – každá škola jede podle jiného plánu (problém při stěhování)
  • vybavenost školy nejen IT technikou
  • počty dětí ve třídě – někde je třeba třídy rozdělit na menší skupiny – je nutné znovu postavit rozvrh hodin

Jak můžete svým členům v současné době pomoci (právní pomoc nebo jiné způsoby)?

 • důležité je předávání osobních zkušeností mezi kolegy, vzájemná podpora mezi kolegy (omezení momentální situací, možno přes SMS, e-mail, videohovory)
 • bezplatná právní pomoc – možnost obrácení se na právníky v odborové organizaci, nový bonus – možnost využít právníka i pro ostatní rodinné příslušníky nejen v pracovních, ale i osobních problémech (společnost DAS)

 

Věřím, že veřejnost, která nám ani v současné době není úplně nakloněna, pochopila, že naše poslání není úplně jednoduché, vyžaduje spoustu mravenčí, nikdy nekončící práce, která nepřináší vždy požadované výsledky. I proto je důležité si uvědomit, jak je důležitá spolupráce s rodiči. Jde nám všem o stejnou věc – chceme dítěti pomoci a někam ho posunout.

Přeji vám všem hodně sil, hlavně hodně zdraví v současné nelehké situaci a děkuji za pomoc a spolupráci kolegům a kolegyním, kteří mi pomohli se shrnutím odpovědí na nastíněné otázky. Jmenovitě: R. Svobodová, L. Vacková, I. Novotná, I. Němcová, M. Kratochvílová, J. Sixta.

Božena SALÁKOVÁ, předsedkyně KROS SK