Jedna velká etapa v životě končí

Jsem učitelkou na druhém stupni základní školy, kde každoročně řešíme obtíže spojené s obdobím po přijímacích zkouškách na střední školy. Jde o to, že pokud žáci u přijímaček uspějí, po zbytek školního roku jsou již z hlediska školního výkonu tak trochu nepoužitelní. Týká se to jak páťáků, tak sedmáků, ale nejvíce pak samozřejmě deváťáků. Tento rok je situace specifická, protože přijímačky se konají až v červnu, poprosila bych vás však o radu do budoucna.

S problémem, který popisujete, se pravidelně potýká většina základních škol. Děti, které úspěšně složí přijímací zkoušku k dalšímu studiu, již často ztrácí motivaci ke studiu dosavadnímu. Vlastně je to docela pochopitelné. Spousta z nich několik posledních týdnů či měsíců „dřela“ a nyní oprávněně touží po odpočinku. Odpočinek by však neměl být synonymem nicnedělání. Přizpůsobte tedy výuku jejich potřebám, ale trvejte na jejich běžné účasti v hodinách. A především, vyzbrojte se argumenty proti jejich domněnce, že jejich přijetím na střední školu lze jejich základní vzdělání považovat za dokončené.

Ukončení roku je nezbytné

Školní rok je i v případě devátého ročníku zakončen závěrečným vysvědčením. Pokud by tedy ve druhém pololetí žák z nějakého předmětu neprospěl nebo nebyl klasifikován, nemůže nastoupit do dalšího ročníku či vyššího stupně jakékoliv jiné školy.

Docházka do základní školy zůstává pro žáky (resp. jejich rodiče) nadále zákonnou povinností. Na tuto skutečnost upozorněte žáky dostatečně včas ještě před samotným přijímacím řízením. Navíc pokud by poté došlo k tomu, že by některý žák školu přestal navštěvovat, nemuseli by jeho vyučující nashromáždit dostatek podkladů pro závěrečnou klasifikaci. A tudíž by v jeho případě formálně nedošlo k ukončení daného ročníku.

Opravdu již o nic nejde?

Mnohé děti pak sice do školy docházejí, avšak jsou zde již spíše pasivními účastníky, neboť mají pocit, že už jim o nic nejde. Nehrozí jim propadnutí, protože z předchozího období mají dostatek dobrých známek, takže nemají přílišnou motivaci k další práci. Pokuste se jim vysvětlit, že na budoucí střední škole po nich bude požadována znalost látky i ze závěru školního roku a že je v jejich nejlepším zájmu naučit se ji nyní s vámi než v září samostatně. Mimoto energie, kterou v současnosti investují, se jim v budoucnu vrátí – na střední školu budou nastupovat připravenější a snáze se zapojí do nového a zpravidla náročnějšího vyučovacího procesu.

Třídní kolektiv zůstává

Práce se třídou je dále závislá na tom, zda se jedná o pátý či sedmý ročník, anebo ročník devátý. V případě obou nižších ročníků se pro třídu vlastně až tolik nezmění – pár dětí sice možná odejde na víceleté gymnázium, ale většina třídního kolektivu zůstává nadále pospolu a přechází do dalšího ročníku. U dětí, které třídu opouštějí, obvykle navíc nebývá takový problém s jejich motivací k pokračující výuce vzhledem k věku i faktu, že pokud se hlásily na víceleté gymnázium, bude se pravděpodobně jednat o tzv. studijní typy. Zde je potřeba pohlídat spíše nezřídka se vyskytující tendenci těchto dětí se náhle nad zbytek třídy povyšovat. Jejich úspěch tedy oceňte, ale zároveň zdůrazněte, že lepší školní výsledky ani vyšší inteligence ještě neznačí kvalitnější osobnost.

Mimoškolní aktivity

Zcela specifická situace poté nastává v případě žáků a žákyň devátého ročníku. Právě zde totiž nejvíce hrozí potíže spojené se zvýšenou absencí dětí či poklesem jejich učební angažovanosti. Na druhou stranu závěr devátého školního roku představuje jedinečný prostor pro uskutečnění nejrůznějších mimoškolních aktivit. Reálně už si totiž můžete dovolit odučit jen to nejpotřebnější a více se věnovat společné zábavě. Pro mnohé děti a v něčem možná i pro vás se končí jedna velká etapa v životě a léta strávená v jedné třídě si zaslouží náležité rozloučení.

Naplánujte s dětmi společný výlet, vyrazte do kina, vyjeďte přes noc do přírody. I samotné plánování může posloužit jako dostatečná motivace dětí ke školní práci a především se budete mít na co těšit. Výuku více než kdy jindy prokládejte hrami, poslední vyučovací hodinu si vždy třeba už jen povídejte. Zhodnoťte uplynulých devět let života a sdílejte individuální představy o budoucnosti. Zkrátka využijte zbývající čas k tomu, abyste etapu povinné školní docházky smysluplně uzavřeli a abyste na celé toto období mohla vy i vaše třída v dobrém vzpomínat.

Kateřina MAYEROVÁ