Kdo si to bude přát, může být vymazán

„Na závěr porady jsem si nechal jednu lahůdku,“ oživuje mdlou atmosféru ve sborovně ředitel Macháček. „Už jste něco slyšeli o zkratce GDPR?“ Milostivé ticho. „Nevadí. Pro angličtináře General Data Protection Regulation. Pro ostatní, jde o nařízení EU – ‚O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů‘.“

„Proboha, co je to za další výmysl Evropské unie?“ pohotově vystřelí Turová. „Pokud se nepletu, už několik let máme k dispozici svůj zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. A najednou jakýsi GDPR.“

„Klid, kolegyně. Držme se reality. Máte pravdu, už delší čas chráníme osobní údaje našich žáků a jejich rodičů,“ přikyvuje Macháček. „Co nového nás ještě čeká?“ smířlivěji pokračuje v otázkách Turová. „Ve škole musíme do května 2018 přijmout nová opatření a zavést institut pověřence, zkontrolovat smlouvy s našimi partnery a všechny další písemné dokumenty. Ministerstvo školství připravilo ‚Metodickou pomůcku k aplikaci obecního nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství‘,“ doslovně cituje ředitel její výstižný název. „V úvodu nás utěšuje, že nová právní norma neznamená zásadní předěl. Jen stanoví několik dalších povinností.“

„Ty si dovedu živě představit. Určitě se můžeme těšit na kratochvilné počteníčko,“ ironicky glosuje Turová. „Kolegyně, není třeba se ničeho obávat. K právní úpravě máme přistupovat racionálně a se zralou úvahou,“ zklidňuje napjatou situaci ve sborovně Macháček.

„Zmiňovanou metodickou příručku jsem si již stáhl. Mohu potvrdit, že její úmorné čtení, natož jí porozumět, přináší neuvěřitelný zážitek. Obsahuje devadesát stránek hustého textu, sto podrobných článků nařízení v jedenácti kapitolách. Nejvíc mne však zaujal odstavec šest na straně dvanáct. Píše se v něm, že je třeba ‚respektovat právo člověka být vymazán‘. Takže veřejně prohlašuji, že chci být z nařízení EU vymazán,“ prosebně se ozve Hromádka. Sborovna se rázem promění ve včelí úl. „Chápu a rozumím. Přesto vás všechny naléhavě prosím, přečtěte si metodickou pomůcku, abychom věděli, co nás v letošním roce čeká a určitě nemine,“ ukončuje poradu Macháček a stírá si pot z čela.

Roman KANTOR

Leave a Reply