Když „buddies“ pomáhají těm mladším

„Buddies program“ je na většině australských základních škol běžný. Zkušenější buddies (děti z vyšších ročníků) svým svěřencům z nižších ročníků pomáhají nejen začlenit se do školy, ale také pochopit složitější učivo. Čtou jim například knížky nebo si jen tak povídají a sdílejí své zážitky i pocity. Cílem je propojit děti mezi sebou a vytvořit přátelskou a bezpečnou atmosféru ve škole.

Program se snaží spárovat starší děti s těmi, které právě začínají. Hlavním úkolem je podporovat jejich hladký nástup do školy a pomoci jim zvládnout pro některé velmi stresovou situaci. Zároveň podporuje smysl pro komunitu v dané škole. Na začátku každého školního roku se „prepies“ (děti v Austrálii začínající v 5 letech předškolní třídou) a prvňáci slavnostně seznamují se svým „buddy“, starším spolužákem z vyššího ročníku (5–6. třídy). 

Z vlastní zkušenosti 

Budování vztahů mezi dětmi a učiteli je v australských školách jedna z nejdůležitějších věcí. Do svého chodu zapojuje nejen rodiče, ale i celou místní komunitu. Moje dcera si na začátku minulého školního roku přinesla malou plyšovou hračku s přáním všeho nejlepšího do nového školního roku. Její „holčičí buddy“ je z 6. třídy a letos bude na základní škole končit. Za poslední 2 roky si kvůli pandemii moc společných chvil neužily, ale i přesto mezi sebou mají hezký vztah. Na začátku se navštěvovaly častěji. Někdy se dívaly na televizi, jindy se setkaly při „výtvarce“, kde starší kamarádka mladší svěřenkyni pomáhala. Dnes už má dcera své zázemí a další kamarádky a ve škole se cítí dobře. I přesto se vídají venku o přestávkách, kde prohodí pár slov a dobře o sobě vědí.

Základem je důvěra v děti

Pokud by školy chtěly tento program uvést i do své praxe, především musí věřit svým dětem. Musí věřit v jejich vedení, odpovědnost a schopnost pomoci. Tento program pochopitelně také zapojuje dospělé, aby dohlíželi na to, jak se vztahy vyvíjejí a udržují, poskytovali rady. Děti se účastní strukturovaných aktivit společně a jsou jim poskytovány příležitosti identifikovat další činnosti, které by mohly dělat navzájem a jedno pro druhé. V párování dětí se zohledňuje především temperament, styl, pohlaví a existují postupy, co dělat v případech, kdy vztah nefunguje na obou stranách.

Bezpečí, ocenění, respekt

Program přináší pro dítě své výhody a hraje důležitou roli při vytváření bezpečného školního prostředí. Dává dětem příležitost procvičovat si důležité hodnoty, jako jsou respekt, péče, tolerance odlišnosti, odpovědnost a přátelství. Díky péči o menší a zranitelné děti se starší děti učí schopnostem empatie a soucitu. To pomáhá v boji proti šikaně a dalším formám asociálního chování, jako je obtěžování, popichování. Výuka sociálních hodnot a dovedností může také přispět k rozvoji psychické odolnosti – například pokud prožívají strádání nebo ztrátu. Starší kamarádi umožňují mladším dětem cítit se bezpečně, zatímco starší děti se cítí oceněny a respektovány.

Buddy program může posílit školní komunitu a pomoci zpochybnit stereotypy, mylné představy nebo obavy, které studenti mají o mladších nebo starších věkových skupinách. Bylo zjištěno, že když se studenti cítí být spojeni se svou školou, je méně pravděpodobné, že budou šikanovat nebo se nechají šikanovat. 

Zuzana TASCAS

Poznámka redakce: Češka Zuzana Tascas žije se svojí rodinou již čtvrtým rokem v Austrálii ve státě Viktorie. Během koronavirového uzavření škol si vyzkoušela roli domácí učitelky pro svou starší dceru a na konci loňského roku začala pracovat jako asistentka učitele na základní škole.