Krajánek ve světě a časopis Krajánek

Krajánek ve světě a časopis Krajánek

Časopis Krajánek je velmi pozoruhodný projekt, který vznikl neplánovaně napříč několika státy na celém světě a stojí za ním nezávislá dobrovolnická iniciativa spolku Krajánek ve světě. Spolek se věnuje vydávání časopisu, propagaci českého jazyka, literatury, kultury a tvorbě výukových materiálů.

Svojí prací se snaží podporovat především mladou generaci Čechů žijících v zahraničí. „Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti“

Časopis je měsíčník určený zejména dětem věkové kategorie 5 až 12 let a je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí žijící mimo Českou republiku, které přicházejí do styku s českým jazykem jen v omezené míře v rámci českých komunit nebo smíšených rodin. Na jeho stránkách najdete příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vaření a různé zajímavosti ze zemí, ve kterých Krajánek na dálku vzniká. Celý obsah je věnovaný dětem, a proto klade veliký důraz na vizuální stránku. Časopis je zajímavý také tím, že děti seznamuje s českými tradicemi a rozdíly mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“. Nechybí ani střípky z české historie či české stopy ve světě. V Krajánkově knihovně seznamuje děti s klasickými i soudobými českými autory.

Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají. Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování. Materiály ve všech hlavních rubrikách jsou originální a tvořené na míru pro časopis Krajánek, případně vybrané z tvorby pro spřízněné pedagogické a logopedické projekty.

V současné době se na koncepci a obsahu podílí krajané z dvaceti států na pěti světadílech: Turecka, Španělska, Itálie, Řecka, Francie, Belgie, Nizozemska, Německo, Švýcarska, USA, Austrálie, Brazílie, Švédska, Nového Zélandu, Rakouska, Lucemburska, Číny, Dánska, Finska a České republiky. Významný podíl redakce jsou vyučující z krajanských spolků, novináři, spisovatelé, grafici, kreativní talenty a korektoři. Radka Çelik, Ivana Kaçmaz a Lenka Kanellia stály u zrodu celého projektu a nadále zůstávají ve vedoucích pozicích. Byly tak laskavé a odpověděly na pár otázek:

Jaká potřeba vás vedla s časopisem začít?

Radka Çelik: Často jsme se kvůli rozlehlosti Istanbulu a složitému dopravnímu spojení potýkali s problémem s účastí v Dětském centra. Napadlo nás, že časopis by se mohl dostat ke všem dětem bez rozdílu a stačilo by si ho stáhnout pohodlně z domova. Viděli jsme v tom šanci, jak dětem novým způsobem přibližovat a představovat Českou republiku, její reálie a český jazyk.

Co vzniklo dříve – časopis nebo spolek?

Ivana Kaçmaz: Časopis vznikl v roce 2013 pod krajanským spolkem v Istanbulu. Spolek Krajánek ve světě až v roce 2018 jako reakce na vývoj časopisu Krajánek a také s myšlenkou na další propojování krajanských komunit a zaštítění projektů.

Lenka Kanellia: Spolek vznikl v srpnu 2018 jako oficiální právní subjekt, který zaštítil vydávání časopisu a poskytl platformu pro další propojování krajanů i nad rámec časopisu. Krajanská komunita ve světě už má silné povědomí právě o časopisu, spolek a jeho projekty mimo časopis jsou pro některé ještě trochu matoucí hlavně proto, že Krajánek ve světě je pro ně synonymum pouze pro časopis. Jedním z našich cílů v tomto období je právě vyjasnit pozici spolku a informovat krajanskou komunitu nejen o časopise, ale i o ostatních projektech, na kterých pracujeme.

Jak jste oslovili lidi z dalších zemích a přiměli je ke spolupráci?

Ivana Kaçmaz: Zpočátku nás ani nenapadlo směřovat ambice za hranice istanbulské nebo turecké krajanské komunity, ale přesvědčil nás zájem z Madridu, kde působila jedna bývalá krajanka z Istanbulu. Další propagací v rámci kurzů češtiny pro učitele v krajanských komunitách, díky webovým stránkám a Facebooku se nám zájemci o spolupráci začali ozývat sami. Ke spolupráci nikoho nepřemlouváme, a protože se jedná o činnost dobrovolnickou, vlastní zájem a iniciativa jsou základem. Také většina ilustrátorů a grafiků se nám nabídla sama nebo reagovali na náš inzerát na Facebooku.

Je něco, co nesmí v žádném vydání časopisu chybět?

Ivana Kaçmaz: Časopis má pevnou strukturu rubrik, takže v něm nesmí chybět nic z toho, co bylo v plánu. Ale hlavními opěrnými body jsou témata měsíce a tzv. patronát, kdy se každý měsíc děti dozvídají něco zajímavého o jedné z oficiálně zapojených zemí.

Na co jste ve své práci spojené s Krajánkem nejvíce pyšné?

Ivana Kaçmaz: Nejvíce pyšná jsem asi na to, že na čistě dobrovolnické bázi vychází časopis pravidelně každý měsíc již sedmý rok. A na to, že se neustále vyvíjí.

Lenka Kanellia: Na každé nové číslo, o kterém vždycky tvrdím, že je nejhezčí, jaké jsme zatím měli, než vyjde nové. I po tolika letech mi bere dech fakt, že časopis vzniká bez jakékoli finanční podpory jen a jen díky každému jednotlivci, který se na práci podílí. Jsem pyšná na to, že jsme tým několika desítek osob, které se většinou osobně nikdy nepotkali, a přesto jsme schopni týmově pracovat. Velký kredit patří právě Ivaně, která celému chodu časopisu velí a vše klape jako hodinky. A před ní samozřejmě Radce Çelik, která stála u zrodu časopisu.

Kde získáváte dotace na provoz časopisu a věci s ním spojené?

Ivana Kaçmaz: Jak už jsem zmínila, časopis vzniká kompletně na dobrovolnické bázi, takže jeho provoz nestojí po finanční stránce nic. Případné ceny do soutěží získáváme díky sponzorům.

Lenka Kanellia: Co se týče spolku, získáváme finanční a materiální zdroje na projekty z členských příspěvků, sponzorských darů, prostřednictvím strategických partnerství na konkrétní projekty a také se s našimi projekty ucházíme o granty a peněžní příspěvky u nejrůznějších institucí a firem. V tuto chvíli se kromě projektu distančního vzdělávání převážně jedná o menší částky, ale Krajánek ve světě si postupně buduje svou pověst a místo na slunci. Věřím, že aktuální projekty, které propojují krajany i krajánky po celém světě si získají své příznivce a podpůrce.

Lenka Kanellia je také autorkou a koordinátorkou projektu „Černoočko“. Jde o příběh na pokračování, který je součástí časopisu a vznikl ve snaze propojit české děti v zahraničí. Dosud se jednalo o krajánky z redakčních států, ale nově se mohou zapojit i děti a dětské spolky z dalších zemí. „Chceme, aby děti popustily uzdu své fantazii a vymýšlely společně příběh plný dobrodružství, kouzel a nezbedností na louce u potoka“. Prostor dávají malým spisovatelům i ilustrátorům, jejichž výtvory budou příběhy každý měsíc doprovázet.

Jak celý projekt vznikl?

Nápad příběhu na pokračování vznikl ve snaze propojit děti, rodiče a krajanské spolky zapojené do tvorby časopisu Krajánek. Přípravy na první kolo projektu začaly začátkem roku 2016 a příběhy strašidýlka Černoočka, víly Elišky, žabích kamarádů a dalších zvířátek z louky u potoka vycházely v časopisu od léta 2016 do léta 2017. Pilotní fáze nám dala cennou zpětnou vazbu. Na konci roku 2018 jsme se rozhodli projekt na základě zkušeností upravit a obnovit. Druhé kolo bylo rovněž určené pouze pro redakční státy, kterých ale mezitím hojně přibylo. Propojování dětí, krajanů a krajanských spolků je jedním z cílů spolku Krajánek ve světě, a proto jsme se rozhodli od roku 2020 projekt otevřít široké krajanské komunitě a umožnit zapojení rodinám, krajanským spolkům a českým školám v zahraničí.

Jaká je zpětná vazba na tento projekt?

Od prvního okamžiku, kdy jsem s příběhem psaným dětmi do Krajánka přišla, jsem se setkávala jen s pozitivní odezvou. Nápad vznikl, když jsme vymýšleli, jak zajímavou formou propojit české děti žijící v zahraničí. Od samého začátku je tento projekt pro mne srdcovou záležitostí, ale musím říct, že jsem nečekala tak rychlou odezvu z celého světa. Během necelých dvou týdnů se přihlásilo jedenáct rodin a institucí, devět organizací a dvě rodiny se zapojují z Finska, Malty, Nizozemska, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Nového Zélandu a ze všech koutů Austrálie. Rodiče, krajanští pedagogové nebo aktivní krajané přichází zpět s tím, že vymýšlení příběhu děti i je ohromně bavilo. Musím říct, že i já sama se kolikrát neskutečně bavím, když zpracovávám odpovědi dětí a jejich nápady do konečného příběhu.

Jak je náročné všechny materiály zpracovat do příběhu, který navazuje?

Vzhledem k tomu, že dětská fantazie nezná mezí, je pro mě tvoření konečné verze příběhu nesmírně naplňující. Kolikrát se rozesměju u počítače, když si čtu odpovědi dětí a komentáře dospělých, kteří s dětmi tvořili. Příběh už má celou řadu postav a zápletek a je třeba hlídat, abychom u všech zachovali základní charakteristiky a vlastnosti. Náročné je také zachovat linii příběhu, zvláště pokud se dospělému nepodaří správně navést a rozmluvit děti. Snažíme se dětem nechat velkou volnost, ale některé nápady jako třeba tanky a zombie jsem musela vyškrtnout. Důležité je pro mne ale použít i „nepoužitelné“ nápady. S tím si pak poradím třeba tak, že napíšu, že hrdina příběhu zvažoval to a to, ale nakonec se rozhodl pro jiné řešení. Některé extra vypečené nápady pak využívám do zadání příběhu v jiném státě. Opravdu se snažím využít nápady dětí na maximum, i když je to kolikrát nadlidský počin.

Plánujete nějaký další projekt?

Velkým plánem pro školní rok 2020/2021 je pilotní rozjezd distančního vzdělávání pro krajánky z celého světa. Projekt zajišťuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Projekt je navíc po odborné stránce konzultován s ministerstvem školství. Cílem tohoto projektu je vytvořit podmínky pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí. Projekt řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí v zahraničí. Děti dlouhodobě pobývající v zahraničí mají omezený přístup k češtině, českému jazyku a kultuře. Problém se stupňuje obzvláště v oblastech, kde neexistují aktivní krajanské spolky nebo české školy v zahraničí.

Cílem projektu je vytvořit systém, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvořit inkluzivní třídy tvořené dětmi žijícími v zahraničí. Projekt díky moderním technologiím zajistí pravidelnou výuku českého jazyka s evidencí docházky a možností pravidelného přezkušování.

Díky strategickému partnerství s odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy vzniká v Praze učebna vybavená moderními technologiemi, která umožní dětem nejen virtuální výuku, ale také spolupráci v týmech.

Již třetím rokem budeme také partnerem akce Noc s Andersenem. Druhým rokem se budeme podílet na partnerství krásného projektu Srdce s láskou darované.  Rýsuje se také spolupráce s Národním pedagogickým muzeum a knihovnou J. A. Komenského a pár dalších. Pokud vše dobře dopadne, bude rok 2021 pro Krajánka ve světě po všech stránkách velmi zajímavý.

Zuzana TASCAS

www.krajanekvesvete.cz