Kutnohorský slabikář dočten až do konce

Předadventní podzimní čas byl úspěšně naplněn dvanácti dvouhodinovými programy, které zrealizoval vzdělávací spolek „Pod horami“ za finanční podpory města Kutné Hory. Ani covidová pandemie, ani častá nachlazení nebo nepřízeň chladného i deštivého počasí nemohly utlumit elán lektora a 228 dětí prvního i druhého stupně ZŠ.

Do vzdělávacího programu Slabikář I a Slabikář II se přihlásily nejen čtyři kutnohorské základní školy, ale také „základky“ z blízkého okolí, pro které je Kutná Hora spádovým městem. I když všem dětem často mrzly prsty při procházce městem, obětavě zapisovaly do pracovních listů nabyté znalosti, doplňovaly objevená fakta, luštily připravené tajenky a se zájmem plnily dané úkoly.

Mladší děti se zaměřily na poznávání základních pojmů výtvarného umění a architektury kutnohorských památek podle abecedního pořádku i jejich zařazování podle časové osy. Dále si procvičily na historii města český pravopis, pomocí vybraných kutnohorských pověstí si pak rozšiřovaly slovní zásobu. Většinu úloh se dařilo dokončit ještě při procházce městem, ale zima rozhodla, že celý Slabikář si žáci dočtou a doplní jako školní úkol se svými učiteli.

Pomocí Slabikáře II se žáci seznamovali s dvanácti známými literárními osobnostmi, které měly a mají úzkou vazbu na Kutnou Horu nebo byly dokonce kutnohorskými rodáky, jako např. Dačický z Heslova, J. K. Tyl, G. Preissová i méně známí J. E. Vocel, J. Lier či J. Braun. Procházka městem probíhala za každého počasí, i když byla připravena i „mokrá varianta“ ve třídě.

Jarní měsíce, teplejší počasí i pokles nemocnosti ve školách slibují další pokračování Slabikáře a jiných vzdělávacích programů kutnohorského spolku „Pod horami“ (www.podhorami.cz).

Dr. Jiří Michal