Ministr školství je s růstem platů spokojen, odbory ne

Ne všechny sekce školských odborů se mohou pochlubit takovou souhrou při spolupráci jednotlivých zástupců jako tomu je v sekci vedoucích pracovníků, kde jsou aktivní nejen členové výboru a předseda Petr Pečenka, ale platí to i o všech ostatních.

Jednání o platech

Měla loňská stávka školských pracovníků smysl, nebo ne? To bylo jedno z hlavních témat, k němuž se předseda sekce i další účastníci stále vraceli. „Osobně ji považuji za úspěch, o čemž svědčí i to, že jsem na ni zaznamenal pozitivní ohlasy i ve školách, kde nejsou odborové organizace. Pozitivní je také fakt, že se díky ní o financích ve školství nepřestává mluvit,“ vyjádřil své přesvědčení P. Pečenka.

To potvrdil ve svém vystoupení i předseda školských odborů František Dobšík.

„Stávku podpořilo na tři tisíce škol, což je podle mne úspěch. A také jsme si díky ní narovnali záda a postavili se konkrétní situaci čelem. Vedení odborů teď vyhodnocuje její průběh i ohlasy na ni, abychom získali podklady pro náš příští postup. Během února a března začnou vyjednávání o dalším zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, zvláště o jeho objemu. Ministr školství i premiér vidí dosavadní nárůst platů jako uspokojivý, my ovšem nikoliv. Například proto, že když srovnáme zvýšení platů v jiných oborech a ve školství, tak prostě nemůžeme být spokojeni. V červnu bychom rádi měli jasno v rámcových rozpočtech a podle toho se rozhodneme, jestli opět zahájíme stávku. Máme před sebou také jedny senátní volby a volby do krajských zastupitelstev, tak uvidíme, nakolik bude školství zajímavé pro politiky a co všechno z toho pro nás vyplyne“, hodnotil situaci F. Dobšík.

Nedostatek ředitelů

Pro členy sekce vedoucích pracovníků jsou aktuální i další témata, například zákon o pedagogických pracovnících. Vesměs se shodují v tom, že personální problémy českého školství nevyřeší učitelé bez pedagogického vzdělání. „Jsem přesvědčen, že samotná odbornost pro dobrou výuku ve školách nestačí,“ řekl P. Pečenka.

Od odborářů vzešla i řada připomínek k vyhlášce o konkurzním řízení. Především by rádi dosáhli toho, aby zřizovatelé škol akceptovali rozhodnutí konkurzních komisí. Jenže jejich přání často komplikuje nedostatek uchazečů o ředitelská místa, který panuje v několika regionech. Tam se většinou do nově vypisovaných konkurzů hlásí jediný uchazeč.

V příštích měsících počítá vedení školských odborů s úzkou spoluprací s touto sekcí, především v souvislosti s rozpočty škol a zvyšováním platů pedagogů, nepedagogů i samotných ředitelů.

Konference splnila i svůj volební úkol. Jejím předsedou se opět stal Petr Pečenka a jeho zástupkyní byla zvolena Věroslava Brožová.

Romana SLANINOVÁ