Moc učitelů ovlivnit budoucnost dětí je rozhodující

Chtěla bych poukázat na moc, jakou při své práci učitelé mají. Ovlivňují totiž přímo budoucí osudy svých žáků. A to v dobrém i ve zlém. Mohou vést, ale i odrazovat.

Někteří učitelé si to možná neuvědomují, jako například učitelka syna mé kamarádky. Chlapec končí devítiletku a už roky má jasno – chce být automechanikem. Letos dostali novou učitelku dějepisu. Nedaří se jí zaujmout děti pro svůj předmět. Nadávkami, že jsou tupci a budou z nich leda tak zedníci, popeláři nebo instalatéři, toho nedocílí. Zato otráví poslední měsíce posledního ročníku dětí, které vědí, co chtějí, a k výkonu některých profesí tak intenzivní znalosti z dějepisu, jaké po nich paní učitelka požaduje, vskutku potřebovat nebudou. V tomto případě hochova matka do školy zašla a snad kantorce vysvětlila, že být dobrým řemeslníkem není hanba, ale v současnosti je to reálná potřeba, a dokonce žádoucí trend.

Vybavila se mi zasutá vzpomínka na to, jak nás před mnoha lety v deváté třídě rozdělili na třídy „studijní“ a „pracovní“. Ti první měli cestu na střední školy přímo vydlážděnou, ti druzí byli slovy jedné z kantorek „obyčejné smetí“.

Až při rozhovoru s maminkou budoucího automechanika jsem si uvědomila, jaké trauma mohla tehdy „soudružka“ učitelka způsobit mým spolužákům. Přitom z té „odpadní“ třídy vyšlo mnoho kvalitních odborníků v různých profesích. Na třídních srazech ochutnáváme pekařské skvosty jedné z nás, pekařství má od 90. let, stejně jako spolužák, jemuž nešly humanitní předměty, ale vynikal ve fyzice a krátce po revoluci založil firmu na výrobu parabol. Ještě do osmé třídy jsem s ním seděla. On mi napovídal ve fyzice, já mu psala slohové práce. On byl „smetí“, já předurčená k úspěchu. No, zbohatl on.

Syn mé kamarádky, budoucí automechanik, má štěstí, že ho rodiče vychovali k dostatečnému sebevědomí, aby se nehroutil z nejapné dějepisářky a její hodnocení neovlivnilo jeho nástup do učebního oboru. Ne všechny děti však mají tak moudré rodiče. Proto zdůrazňuji, že povolání pedagoga je skutečně posláním, které má tu moc zásadně ovlivnit budoucnost jejich žáků.

Olina TÁBORSKÁ