Nová kritéria přidělování asistentů pedagoga

Asistent pedagoga přichází na školu, pokud je dítěti přidělen pedagogicko-psychologickou poradnou jako tzv. podpůrné opatření. Ministerstvo školství ČR (MŠMT) ale plánuje zásadní změnu.

Podle jeho nového návrhu má škola dostat finanční prostředky na asistenty podle určitýchparametrů, jako je počet tříd, jejich naplněnost a počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.O využití financí pak má rozhodnout vedení školy. Podle ředitele odboru základního vzdělávání MŠMT Michala Černého úbytek počtu asistentů plošně nehrozí, ale některých škol se týkat může.

„Kdybychom neměli data, do změny bychom se nepouštěli,“ říká. Česká školní inspekce podle něj sleduje a vyhodnocuje dopad podpůrných opatření, včetně asistentů pedagoga, a informace s ministerstvem sdílí. MŠMT má k dispozici i kompletní statistiku, ví, kolik je na školách asistentů, jaké jsou rozdíly mezi školami v tomto ohledu a tak dále. Právě i z těchto statistik prý vyplynula potřeba systém inovovat. „Po té změně volají samotní učitelé i ředitelé. Určitě není hlavním důvodem vylepšit statistiku, i když jedním z důvodů to být může. Je třeba hovořit o efektivitě společného vzdělávání. My, kdo inkluzi podporujeme a věříme v ni, se zároveň musíme snažit o to, aby byla efektivní. Jedině tak je udržitelná,“ dodává.

Malé školy mívají větší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud se nový systém odvíjí od velikosti školy, může je to znevýhodnit?

Existoval nějaký počáteční pracovní dokument, který ještě nezahrnoval všechny parametry nového modelu, a ten z nějakého pracovního setkání zřejmě unikl na veřejnost. Takže se diskutuje o něčem, co už neplatí. Veřejně jsme ten nový model ještě nepředstavili, přesto jsme již jako ministerstvo dostávali oficiální vyjádření k něčemu, co nebylo ani hotové, ani schválené. To mě trochu mrzelo… Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole bude jedním z kritérií, podle kterých se finance na asistenty pedagoga budou školám vypočítávat.

Jaký je tedy aktuální návrh ministerstva?

Asistenti pedagoga by měli být do škol přidělováni na základě několika parametrů: počtu tříd, naplněnosti tříd neboli průměrného počtu žáků ve třídě. Dále je parametrem počet prvních až třetích ročníků. Myslíme si, že asistent pedagoga je úplně nejdůležitější právě zpočátku školní docházky, v této věkové kategorii. Tito žáci také nejvíc využívají družinu a působení asistentů pedagoga tak může být s družinou provázané.

Čtvrtým kritériem, které se v návrhu objevilo po rozhovorech uvnitř ministerstva i s profesními skupinami, je počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich podíl i jejich absolutní počet ve škole. Školy jsou teď financovány s ohledem na počet odučených hodin v systému, systém se nazývá PhMax. Pro asistenty zavedeme něco obdobného, jakýsi PhAMax. Škola díky tomu bude moci využít určitý počet asistentů a podle toho, v jaké budou platové třídě a stupni, jim pak stát uhradí celkové mzdové náklady.

O tom, zda ve škole bude asistent pedagoga, rozhoduje v současnosti pedagogicko-psychologická poradna. Přiděluje ho konkrétnímu dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola může mít asistentů teoreticky libovolné množství podle počtu dětí, které ho potřebují. To se tedy zásadně změní?

Dnes je asistent „psaný“ na konkrétní dítě. Jedná se o podpůrné opatření třetího a vyššího stupně. Celkem je stupňů pět. To vede k několika negativním věcem. Za prvé: Rodiče často asistenta vnímají jako člověka zcela k dispozici jejich dítěti, vidí ho téměř jako osobního asistenta, zatímco jde o asistenta pedagoga, který má pomáhat učiteli zvládnout práci ve třídě, kde je toto dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Asistent má svou činností zajistit, aby se dařilo společné vzdělávání v dané třídě, aby nikdo nebyl bit na tom, že tam je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně onoho dítěte… A dělá to ve spolupráci s učitelem a pod jeho dohledem.

Nový model má zvýšit pravomoci ředitelů při přidělování asistentů. Jak?

Například jsou i třídy s velkým počtem problematických dětí, z nichž žádné nedosáhne na třetí a vyšší stupeň podpory, třída jako celek ale asistenta potřebuje. V novém modelu ho ředitel do této třídy bude moci umístit. Bude to jeho rozhodnutí, bude se o tom radit se školními specialisty, jako je psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, a s učiteli, kteří všichni situaci ve škole dobře znají, na rozdíl od poraden, které často vidí jen jednotlivé děti, ale nikoli celek. Nehledě na to, že na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně se dnes čeká i měsíce, poradny jsou přehlcené.

RED + EDU

Často potřebuje asistenta i třída, ve které nejsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale „pouze“ ty problematické.