Platy ve školství rostou, ale nedostatečně

O zhodnocení práce školských odborů v uplynulém roce jsme požádali předsedu školských odborů Františka Dobšíka.

Učitelé dostali pro letošní rok přidáno o osm procent. Jsou s tím odbory spokojené?

Učitelé dostali přidáno o deset procent. Ovšem co se týká navýšení platů pro rok 2020, samozřejmě to neodpovídá našim požadavkům. Vyjednalo se o pět procent méně, než bylo původně slibováno. Objem finančních prostředků, který šel do tarifních platů, není ideální, protože byl prostor pro vyšší navýšení než osmiprocentní. Úspěch však vidím v tom, že se nejedná o paušální příspěvek, který prosazoval ministr školství. Ke kompromisu tedy došlo. Pokud by se toto nepovedlo, deformovaná tabulka pro pedagogické pracovníky by se dále ještě deformovala v rozdílu mezi jednotlivými profesemi, které podle náročnosti práce jsou rozloženy do platových. Myslím, že u nepedagogů se vyjednávání podařilo. Cílem bylo desetiprocentní navýšení platů nepedagogů. Byla zrušena tabulka číslo jedna, což byl požadavek nejen pro rok 2020, ale už i roky minulé. Po letech se tedy tento požadavek podařilo prosadit. Tabulka pro všechny pracovníky ve veřejném sektoru byla navíc navýšena o 1 500 korun, takže když se to sečte, tak u velké části nepedagogů, hlavně v nižších platových třídách, dojde k desetiprocentnímu navýšení průměru. A to v nárokových složkách platu.

Jste z loňského výsledku vyjednávání zklamaní?

Nechci, aby to vyznělo osobně, ale je to v přístupu ministerstva školství, které vyjednávalo zajištění dostatku prostředků na reformu financování školství, což bude stát více než desítku miliard korun a bohužel zůstalo spokojeno s objemem růstu platů pro pedagogy o deset procent. Zvýšení platů pro nepedagogy se vyjednávalo mimo ministerstvo školství, protože zrušená tabulka číslo jedna se týká více rezortů.

Pedagogové tedy dostali deset procent. Nesedí však počty osm plus dvě procenta, protože objem pro nenárokové složky je větší než dvě procenta. Kolik to přesně bude, se s velikým očekáváním dozvíme v průběhu ledna. Ministerstvo školství slíbilo, že školy budou znát rozpočty do konce ledna, takže musíme počkat. Ministr školství tvrdí, že se k nenárokové složce platu dostane každý učitel, a informace o konkrétním rozpisu nebude jen pro ředitele, ale i pro všechny zaměstnance, kteří se o to budou zajímat.

Jak vypadá přidání na platech učitelů ve srovnání s ostatními profesemi? Rozdíly se zřejmě moc nesmazaly.

Ano, v globálních číslech to vychází o pět procent, protože pro všechny ostatní profese je růst platů asi pětiprocentní. Objem nenárokových složek byl však u ostatních rezortů diametrálně vyšší, na což poukazoval i ministr školství. Byl vyšší z toho důvodu, že se v rezortech využíval počet neobsazených míst a finanční prostředky na ně se rozpouštěly mezi ty, kdo v rezortu pracovali. To už pro letošní rok nebude platit, protože tyto rezorty musely deset procent zaměstnanců ušetřit a část prostředků ministerstvu financí vrátit do rozpočtu. Uvidíme tedy, jak se podaří odskok platů učitelů od ostatních zaměstnanců zvýšit.

S jakými požadavky jdete do vyjednávání o platech pro rok 2021?

Bude to volební rozpočet. Už teď víme, že je pro pedagogy naplánováno devítiprocentní zvýšení platů a u nepedagogů je to zatím méně, než jsme očekávali, dvě procenta. Je to střednědobý výhled, který jsme zatím nikdy vyjednaný neměli. Otázka je, jak dopadne loňský rok, protože čísla zatím neznáme, ředitelé je vykazují až k 15. únoru. Nevíme, jestli opravdu těch osm procent v tarifech a další dvě procenta na nenárokové složky dojdou do škol, aby došlo k tomu desetiprocentnímu navýšení. A samozřejmě to souvisí i s předchozí otázkou, jak bude vypadat navýšení platů u jiných srovnatelných profesí. To chceme během února zmapovat.

Vážíme si toho, že ve vládním prohlášení je zakotveno minimálně padesátiprocentní navýšení platů ať u pedagogů, tak i u nepedagogů oproti roku 2017. Učitel podle toho v roce 2021 dosáhne 45 300 korun v průměru. Je však otázka, jak porostou platy v jiných srovnatelných profesích. Podle čísel ministerstva financí je predikce růstu více než třicet procent, takže když odečteme inflaci, pro pedagogy je to něco málo přes deset procent. Určitě je to růst, ale je otázka, zda jde o takový růst, aby to profesi učitele zatraktivnilo a motivovalo zájemce o učitelské povolání. Zda je to růst dostatečný. Já za sebe říkám, že není dostatečný, že by růst měl být dynamický. I kvůli tomu jsme v závěru loňského roku stávkovali.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ