Učňovské školství a on-line výuka

Zámečník, truhlář, zedník se podle videa potřebné dovednosti nenaučí, automechanik nevymění alternátor či brzdové destičky. Dílny učňovských oborů zejí v letošním školním roce stále prázdnotou. Nejvíce to odborně odnášejí  první ročníky, ve  kterých žáci získávají  nejdůležitější praktické dovednosti, na nichž se pak staví v dalších ročnících. Jde doslova o  základní praktickou učnovskou abecedu a právě jak ji  v prvním ročníku zvládnou, pak mohou úspěšně navazovat dále. Takže si troufnu  říci, že velkým obětním beránkem  školského lockdownu jsou právě tito učni, říká pro Týdeník školství

Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení – SUZ a ředitel Středního odborného učiliště Ohradní v Praze.

Obává se, aby se velký deficit praktické výuky neprojevil na kvalitě absolventů. U praktických zkoušek je nemyslitelná výrazná úleva. Řemeslník si nemůže dovolit něco neumět. Nikdo z nás by nechtěl, aby mu vyměňoval baterii někdo, koho jsme nechali prolézt jen proto, že byla pandemie.

  • Individuální konzultace i pro učně

Karla Dvořáka velmi zlobí, když se hovoří o postupném otevírání škol a různých výjimkách a učňovské školství, jako by neexistovalo. Zapomíná se na ně, a proto bijeme na poplach.  Vždyť ve hře jsou desetitisíce učňů.

SUZ navrhuje, aby podobně, jako mají výjimky maturanti a mohou absolvovat indiviuální konzultace, měli možnost tuto formu  využívat  i žáci třetích ročníků učňovských oborů. Na kozultaci by se po hodině po jednom střídali. Tento bezpečný konzultační  režim by žákům moc před závěrečnými zkouškami pomohl. Proto prosazujeme tuto výjimku i pro učně, zdůrazňuje Karel Dvořák.

  • Proč dílny zůstávají zbytečně zavřené?

Ti, co rozhodují by si měli uvědomit, že umožnění prezenční výuky odborného výcviku alespoň posledních ročníků středních škol a učilišť je mnohem méně epidemiologicky nebezpečné než třeba výuka na prvním stupni základních škol. Odborný výcvik probíhá v malých pracovních skupinách a o jejich počtu rozhoduje učitel odborného výcviku. Navíc každý žák většinou pracuje samostatně u svého pracovního stolu. Rozestupy, mezi jednotlivými žáky jsou tedy značné. 

  • Dohánět se bude o prázdninách?

Ministerstvo školství doporučilo, aby praktická výuka v maturitních a učňovských oborech probíhala o prázdninách a závěrečné zkoušky se mohou konat až do konce srpna. Kolik škol se nakonec uchýlí k praktické výuce o prázdninách, zatím není jasné, ale nemáme-li odepsat odborný výcvik prázdninová výuka je nevyhnutelná, je přesvědčen Karel Dvořák.

Jana KAŠPAROVÁ (Článek byl otištěn v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 10/2021, který vyšel 17. 3. 2021.)