Ve školních družinách chybí vychovatelky i místa pro děti

Školní družiny se potýkají se stejnými problémy jako celé české školství: nedostatek financí, mnoho dětí ve skupině, chybějící respekt společnosti a někde i nedostatek pedagogů – vychovatelů – s odpovídajícím vzděláním.

O tom všem se velmi zaujatě diskutovalo na republikové konferenci sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení.

Podle nedávného průzkumu České školní inspekce, jehož prezentace byla jedním z bodů programu, funguje v naší republice 695 družin, 97 školních klubů a 63 středisek volného času, v kterých tráví část svého volného času více než 330 tisíc dětí. Přestože počet těchto zařízení meziročně roste, je jich stále málo a v mnoha základních školách pořád platí, že družinu mohou navštěvovat pouze děti z 1. až 3. ročníku prvního stupně. Zpráva také udává, že kolem 14 procent vychovatelek nemá odpovídající pedagogické vzdělání a většina školních družin bojuje s nedostatkem asistentů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Navzdory všem problémům ale právě sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení patří k nejaktivnějším ve školských odborech. Její předsedkyně Jana Brdová a výbor sekce velmi přispěly k tomu, že došlo k požadovaným změnám ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání i katalogu prací.

Tyto aktivity ocenila Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství. Ta účastníky konference seznámila s vývojem reformy financování školství i s dalšími plánovanými aktivitami školských odborů v této oblasti. Zároveň připomněla, že v příštím roce se bude konat sjezd školských odborů a při přípravě podkladů a informačních materiálů je vítána každá smysluplná snaha. Vzhledem k dosavadní výborné činnosti této sekce lze ostatně očekávat, že od zaměstnanců družin a školních klubů vzejde řada užitečných připomínek a podnětů.

Romana SLANINOVÁ