Ochrana v zaměstnání i v soukromém životě

Pracovněprávní ochrana byla jednou ze základních služeb, kterou ČMOS pracovníků školství už od svého založení v devadesátých letech zajišťoval pro své členy. Nyní tuto službu pro své členy rozšířil a posunul na profesionální úroveň.  V loňském roce se podařilo svazu uzavřít exkluzívní smlouvu s pojišťovnou právní ochrany D.A.S., která jeho členům poskytuje opravdu velmi kvalitní službu ve formě profesionálního právního servisu.

Kromě právní pomoci v pracovněprávních sporech mají členové svazu nyní k dispozici i právní poradenství pro běžný občanský život. Podmínkou je být zaměstnancem a členem odborové organizace, která za něho platí příspěvky odborovému svazu ČMOS pracovníků školství.

Týdeník školství vyzpovídal Romana Fleka, prokuristu a obchodního ředitele pojišťovny D.A.S.

  • Jaký je rozsah základního stavebního kamene služeb pro členy ČMOS pracovníků školství – právní ochrany zaměstnance?

Jde o právní ochranu týkající se celé škály související s problematikou zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, pracovní smlouvou počínaje, odměňováním, rozvázáním pracovního poměru či právním sporem konče. K dispozici je členům tým nezávislých právníků D.A.S. a bohatá síť spolupracujících prověřených advokátních kanceláří. Je možné se nechat zastoupit i svým vlastním advokátem, kterého potom D.A.S. zaplatí. U D.A.S. se vždy setkáte s rychlým, lidským a profesionálním přístupem, samozřejmostí je také ochrana osobních údajů a maximální diskrétnost. V rámci právní ochrany zaměstnance hradí D.A.S. právní náklady až do výše jednoho milionu Kč na každou pojistnou událost. Dále pro členy zajišťujeme právní poradenství v nejrůznějších situacích, které nastanou v běžném životě.

  • Jak funguje služba právního poradenství pro soukromé osoby?

Členové odborového svazu mají k dispozici nepřetržité právní poradenství po telefonu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S právním problémem se mohou na D.A.S. obrátit také e-mailem, poštou i osobně. Může jít o nejrůznější záležitosti v oblasti rodinného práva, v dědických záležitostech, exekucích, dopravních nehodách, ve vyřizování reklamací. Tyto konzultace jsou poskytovány právníky D.A.S. telefonicky a e-mailem. Pokud potřebujete poradenství přímo advokáta, notáře či exekutora, úhradu jejich nákladů lze čerpat až do výše 5000 Kč na každou jednu poradu. Zde bych chtěl zdůraznit, že poradenství může čerpat nejen člen ČMOS školství, ale i jeho partner, případně další osoby žijící ve společné domácnosti, pokud nejsou výdělečně činné.

  • Jsou se spoluprací D.A.S. a ČMOS pracovníků školství spojené pro členy odborů nějaké další výhody?

Ano, členové odborů mohou čerpat slevu 30 % na všechna pojištění D.A.S. pro soukromé osoby.

  • Právní ochrana se týká i pomoci při uzavírání smluv?

Ano, jednou za rok má pojištěná osoba nárok na právní pomoc při uzavírání smlouvy, pokud je jednou ze stran. Jde například o vybrané nejčastější typy smluv, například nájemní smlouvu, kupní, cestovní, rezervační a další škálu smluv týkajících se běžného života. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pracovní smlouvu. Úhrada nákladů v této oblasti je poskytována až do výše 10 000 Kč.

  • Můžete stručně představit pojišťovnu D.A.S.? ČMOS pracovníků školství je jedinou odborovou organizací, které poskytujete své služby?

Začnu od konce, zkušenosti se zastupováním odborů máme široké, ČMOS pracovníků školství je již několikátý velký odborový svaz, který využívá služeb pojišťovny D.A.S. Její vznik se datuje již od roku 1928, kdy byla v Německu založena.

Samotná historie pojištění právní ochrany se datuje od dvacátých let minulého století. V České republice působíme od roku 1995 a poskytujeme široký právní servis v mnoha oblastech života i v České republice. Jsme jediná specializovaná pojišťovna svého druhu u nás a naše zkušenosti v evropském i českém právním prostředí jsou zárukou nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Práva klientů hájíme nejen na cestách, ale i v soukromí, zaměstnání a podnikání. Právní servis zajišťujeme prostřednictvím desítek vlastních právníků, kteří jsou specializovaní nejen v tuzemském, ale i v zahraničním právu, a dále prostřednictvím desítek renomovaných advokátních kanceláří po celé ČR i v zahraničí.

Jana KAŠPAROVÁ