Odbory jako partner i pojistka budoucnosti

Karel Janda působí již několik let jako učitel odborného výcviku v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově a zároveň je velmi aktivní ve školských odborech.

Patří k té mladší generaci a jeho životní postoje potvrzují, že odbory a myšlenky, které sdílejí, mají co nabídnout i této věkové skupině.

Proč se věnujete odborářské práci? Jak je pro vás členství v odborech důležité?

Odborářské práci se aktivně věnuji zhruba čtyři roky. Jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je možnost spolurozhodování při uzavírání kolektivní smlouvy, což běžný zaměstnanec nemůže. Jsem přesvědčen, že v jednotě je síla, a proto je důležité při jednání, ať už se zaměstnavatelem, nebo při aktuálním vyjednávání o růstu platů na vyšší úrovni, mít silnou členskou základnu. A jako aktivní člen odborů získávám průběžně aktuální informace o vývoji ve školství od vedení školských odborů.

Odbory beru jako partnera, který spoluvytváří dobré a kvalitní podmínky v zaměstnání.
Velmi užitečné je, že v případě pracovněprávních problémů se můžete na odbory obrátit, a to bezplatně, včetně zastoupení před soudem. Vždycky tvrdím, že je dobré mít kvalitní pojistku. Takže i takto můžeme odbory brát. Člověk nikdy neví, kdy odbory bude potřebovat, protože je toho víc, čím se odborové organizace ve své činnosti zabývají.

Co máte rád na učitelské práci? Proč jste se rozhodl být pedagogem?

Učitelem jsem se stal víceméně náhodou. V mládí mě nikdy nenapadlo, že bych dělal tuto profesi. Asi před dvanácti lety jsem dostal nabídku pracovat jako učitel odborného výcviku v sokolovské ISŠTE. Původně jsem předpokládal, že se bude jednat o práci na přechodnou dobu, než najdu jiné zaměstnání. Po nějakém čase mě ale kantořina začala opravdu bavit. Především mě naplňuje předávat mladým své znalosti a dovednosti. A když pak vidím, že žáci nebo již naši absolventi zůstávají v oboru a jsou dobrými pracovníky i řemeslníky, tak mě to velice těší.

Můžete přiblížit více odborářské aktivity ve vašem regionu?

Několikrát do roka, když máme v regionu různé kulturní akce, se jich spolu se školskými odbory účastníme s tím, že je zde prezentujeme. Svým spoluobčanům touto cestou poskytujeme různé informace z odborářského života, případně odpovídáme na jejich pracovněprávní otázky. To vidím jako velmi dobrou cestu, jak práci odborů popularizovat a ukazovat její význam.

Romana SLANINOVÁ