Státní rozpočet v centru pozornosti

Doba přijímacích zkoušek na střední školy a maturit bývá každoročně pro rodiče, ale i učitele dobou, kdy se školství dostává do výrazného popředí pozornosti.

Dalo by se říci, že to jsou dny pro školství velmi důležité. Dříve to bývaly i přijímací zkoušky na vysoké školy. V současné situaci, kdy počet studijních míst na vysokých školách téměř převyšuje počty absolventů středních škol, přijímání ke studiu již tak ostře sledovaným problémem není.

Rodiče, učitelé a celá společnost by ale měli zpozornět i ve dnech, kdy se sice v samotném školství nic podstatnějšího neděje, přesto se ale o školství a jeho budoucnosti rozhoduje. Tímto obdobím bývá příprava a projednávání státního rozpočtu.

Kvalita poskytovaného vzdělání se nemusí bezprostředně odvíjet od množství vynakládaných finančních prostředků. Diskuze posledních měsíců o nutném, slibovaném, předpokládaném a požadovaném nárůstu platu učitelů by se však logicky měla reálně odrazit právě ve finančních prostředcích, které v rámci státního rozpočtu dostane přidělené ministerstvo školství. V předběžných diskuzích o rozpočtu se prakticky všechny politické strany shodnou na požadavku, že by školství mělo dostávat více peněz. Všichni politici si to uvědomují a podle toho se také chovají. Tím spíš, že i na podkladě řady srovnávacích statistik k nám doléhají ze zahraničí rady mnohých odborníků, že bychom měli právě do školství více investovat.

Učitelské platy, protože učitelů je hodně, patří nepochybně k základním položkám každoročního rozpočtu ministerstva školství. Proto i z ministerstva školství hlasitě zaznívá argumentace výší průměrného platu učitelů, což by mělo být 45 až 46 tisíc korun. Je líbivá, pokud nebude podepřena odpovídajícími nárůsty financí v jednotlivých letech. Osobně si přitom myslím, že tato argumentace je značně nereálná. Třeba i proto, že zřejmě nijak nepočítá s tím, že pokud budou v následných letech odcházet do důchodu početné starší ročníky učitelů, tak nastupující mladší učitelé budou mít již plat výrazně nižší.

Projednávání státního rozpočtu na rok 2020 by každopádně mělo být v centru pozornosti nejen učitelů, ale i rodičů a celé společnosti.

František MORKES