Žáci se u přijímacích zkoušek nezhoršili

Řada žáků i někteří odborníci kritizovali obtížnost přijímacích zkoušek na střední školy, například i známá nezisková organizace EDUIN. Někteří však s kritikou nesouhlasili. Asociace češtinářů soudí, že testy (jazykové) byly v souladu s požadavky předepsaných dovedností žáků a podávají objektivní informaci o výkonu uchazeče. Podle Cermatu, který z pověření ministerstva školství jednotné přijímací zkoušky organizuje, jsou průměrné výsledky stejné jako v předchozích letech. „A to jak v českém jazyce a literatuře, tak v matematice,“ uvedla instituce v tiskové zprávě. Žáci devátých ročníků dosáhli v testech průměrného procentního skóre 58 procent z češtiny a 43 procent z matematiky. Nejlepší výsledky měli tradičně ti, kteří usilovali o čtyřletá gymnázia, nejhorší uchazeči o nástavbové studium.

  Obtížnost vyšší než v předchozích letech?

K jednotným přijímacím zkouškám se v letošním roce přihlásilo zhruba 84 000 uchazečů. Na čtyřletých oborech se výjimečně jednotné zkoušky konat nemusely, přesto se pro ně rozhodla většina škol. Přihlásilo se na ně zhruba 61 000 žáků. Všichni, kteří podali přihlášku aspoň do jednoho oboru s jednotnou zkouškou, mohli dělat testy. Zájemci o střední školy a víceletá gymnázia je psali v prvním květnovém týdnu. Na rozdíl od loňského roku měli opět dva termíny, a tedy dva pokusy získat co nejlepší výsledek. Stejně jako minulý rok měli prodloužený čas na testy o 15 minut. Přesto si řada žáků, rodičů i učitelů stěžovala na extrémní obtížnost. Byla podle nich vyšší než v předchozích letech a nelíbilo se jim, že Cermat více nezohlednil, že se většinu školního roku žáci učili z domova.

  Kontroly chybná zadání nezjistily

Kontroly Cermatu a nezávislé odborné komise ministerstva školství nenašly v letošních jednotných přijímacích zkouškách na střední školy žádná chybná zadání. Všechny úlohy odpovídaly učivu základních škol a náročnost byla v souladu s požadavky, které na uchazeče klade školský zákon. Cermat to uvedl v tiskové zprávě, kterou zaslal ČTK. Výsledky uchazečů jsou podle něj srovnatelné s výsledky z předchozích let. „Didaktické testy prošly před zpřístupněním výsledků školám odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedl Cermat. Argumentoval mj. i tím, že se test včetně výběru úloh připravuje od podzimu předchozího roku. Snažili se prý vybrat učivo, které se probírá v nižších ročnících. „Jenže školy vyučují podle svých školních vzdělávacích programů. Může se tak stát, že někde probírají dané učivo v šestém ročníku a jinde až v devátém,“ uvedla ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová. Jak ministerstvo školství, tak Cermat shodně tvrdily, že je vlastně jedno, jak těžký test byl, protože jeho úkolem je uchazeče především seřadit a podmínky měli všichni stejné. Ministerstvo však v reakci na kritiku slibovalo, že expertní komise jednotlivé úlohy posoudí. V případě, že by některou z nich považovaly za nevhodnou, nemusela by se počítat do bodování. Všechno ale bylo podle komisí v pořádku.