ČEMU ČEŠI (A JEJICH DĚTI) VĚŘÍ

Organizace Maranatha představila unikátní průzkum agentury STEM/MARK, který říká, že pouhých 23 % Čechů nevěří v Boha ani vyšší moc. Poskytuje zajímavá data o víře, vzdělání dětí a duchovních hodnotách obyvatelstva, ale i roli rodiny a škol 

Zakladatel organizace Radim Passer inicioval průzkum na základě aktuálních společenských změn u nás i ve světě. Průzkumu se zúčastnilo více než 1 500 lidí starších 18 let. 

Vliv pandemie na víru 

Podle Radima Passera přinesl tři hlavní zjištění: Češi mají nejmenší důvěru v církev jako instituci a v Boha, lehce smířlivější jsou k Bibli a nejlepší vztah mají Češi k desateru, ovšem z toho pohledu, že by se jím měli řídit ti druzí. 

Necelých 5 % lidí změnilo svůj postoj k víře pod vlivem pandemie koronaviru. Pětinu respondentů dovedla pandemie k úvahám o smyslu života na Zemi a uvědomění si vlastní konečnosti. Ve vyšší moc věří 35 % dotazovaných a v existenci Boha celá pětina dotazovaných. Naopak pouhých 23 % nevěří v Boha ani ve vyšší moc. 67 % dotazovaných četlo Bibli nebo jí alespoň listovalo a 50 % respondentů ji považuje za historický pramen, který částečně vychází z historických událostí, ale je třeba brát ho s nadsázkou. Jako historickou pravdu ji vidí pět procent respondentů, 19 % se pak přiklonilo k variantě, že jde o historicky nepravdivé poučné příběhy. Do četby Bible by se v budoucnu rádo pustilo 19 % respondentů. Nejvíce věřících lidí pochází z Jihomoravského kraje, nejméně ze severu a severozápadu Čech.

Role rodiny a školy

Podle analytičky STEM/MARK Gabriely Šamanové je výzkum jedinečný tím, že se vůbec poprvé zabývá také názory lidí na historii Země a přírody, tedy na evoluční teorií a biblické stvoření. Zajímavá může v této souvislosti být i skutečnost, že většina dotázaných věří v existenci mimozemských civilizací (57 %). 

Jak vychází z průzkumu, 48 % věřících přivedla k víře rodina a otázky víry si lidé z 57 % začínají uvědomovat v dětském věku. „Myslím, že právě školství má hrát zásadní roli v edukaci o víře u dětí a mladých lidí,“ říká Hana Loderová, ředitelka Křesťanské střední školy, základní školy a mateřské školy Elijáš. Běžné školy se podle ní těmto tématům věnují spíše okrajově. Podle nedávného výsledku průzkumu České školní inspekce je celková výuka na církevních školách kvalitní a od toho se také odvíjí zvýšený zájem ze strany rodičů dětí. 

Pro veřejnost je průzkum „Čemu Češi věří“ zpracován na webu www.cemucesiveri.cz. (ran)