Děti se mohou vracet do škol se závislostmi na technologiích

Vzniká nový metodický portál pro pedagogy –  Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecná fakultní nemocnice ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a Filozofickou fakultou UK připravily online modul Technologie a prevence, který má pomoci podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve.

Problémy spojené s digitálními technologiemi rezonují v naší společnosti již dlouho a pojmy jako např. kyberšikana nebo sexuální predátoři jsou známé a existuje pro ně spousta materiálů. Společně s nuceným přechodem na online výuku začaly vycházet na povrch i další problémy, jako je např. příliš časté používání technologií, které může přecházet až v závislost. Touto problematikou se rozhodli zabývat Roman Gabrhelík, Kateřina Lukavská a Michaela Slussareff a vytvořili online kurz týkající se rizik spojených s technologiemi i s návrhy aktivit, včetně materiálů, které mohou učitelé využít.

„Problematika těchto rizik je komplexní, a i když existuje řada kurzů či materiálů, které se věnují jednotlivým dílčím tématům, např. kyberšikaně, tak učitelům často chybí celkový přehled v dané oblasti, což může být nepříjemné,“ říká Kateřina Lukavská z Pedagogické fakulty UK. „S návratem dětí do škol se totiž mohou u dětí začít objevovat problémy spojené s technologiemi, např. nadměrné nebo nevhodné užívání až závislost, které během distanční online výuky nebyly patrné. A učitelé by měli být na tyto problémy připraveni,“ dodává.

Kurz poskytne školním metodikům prevence i ostatním pedagogům dobrý přehled o tom, jaké typy digitálních rizik existují, u kterých věkových skupin a jak je řešit a zařadit v rámci školské prevence. Poté, co pedagog celým školením projde, získá certifikát o absolvování a může se k materiálům i kdykoliv vracet.

„Cílem tohoto kurzu je představit model, jakýsi ‚jízdní řád‘, toho, jak by prevence rizik měla nebo mohla probíhat, a také poskytnout základní informace a materiály, které pedagogům pomohou tento model aplikovat v praxi,“ vysvětluje Lukavská. 

Poznámka:

  • Doc. Roman Gabrhelík je vedoucí vědy a výzkumu na Klinice adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
  • Dr. Kateřina Lukavská působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK a na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti problémového používání technologií. 
  • Dr. Michaela Slussareff působí na Katedře nových médií při Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK.