Investice do vědy nejsou utrácením

Rozpočet na vědu a výzkum v České republice by měl podle návrhu ministerstva financí klesnout v příštím roce o 1,4 miliardy korun ve srovnání s letoškem. Takový návrh důrazně odmítá Akademie věd ČR, Česká konference rektorů a další partneři.

Ve společném prohlášení upozornili, že návrh ministerstva financí je v zásadním rozporu s postojem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) – ta na svém květnovém zasedání doporučila navýšení výdajů na rok 2022 o 1,4 miliardy korun oproti střednědobému výhledu.

Z předloženého návrhu ministerstva financí vyplývá, že má dojít k redukci celkového rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací o 3,6 procenta oproti roku 2021, což v absolutních číslech znamená pokles o 1,4 miliardy korun v roce 2022 a stagnaci ve střednědobém výhledu na úrovni 36,1 miliardy korun.

V krizi spíše přidávat 

„Shodli jsme se všichni na tom, že naprosto nesouhlasíme s návrhem redukce rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovace,“ uvádí předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „Peníze, které se dávají do vědy, se neutrácejí, jsou investicí do naší budoucnosti. Všechny rozvinuté státy i v dobách krizí do oblasti vědy peníze spíše přidávají, protože dobře vědí, že je jednoznačně prokázaná pozitivní korelace mezi investicemi do vědy, růstem hrubého domácího produktu a rozvojem znalostní ekonomiky,“ dodává Eva Zažímalová. Návrh na redukci svého rozpočtu na rok 2022 Akademie věd ČR důrazně odmítá a považuje jej za naprosto neodůvodněný.

Ministerstvo slibuje navýšení

Ministerstvo financí zareagovalo na sociální síti: „Věda a výzkum zůstávají prioritou rozpočtu i v době konsolidace. Příprava státního rozpočtu na rok 2022 počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na tuto oblast, a to o 300 milionů korun na celkových 48 miliard.“

(red)