Digitalizací proti šikaně i drogám

Prevence má nejlepší výsledky u žáků druhého stupně základních škol –

Pedagogové a školní metodici prevence mohou začít využívat novou digitální platformu zaměřenou na předcházení šikaně a zlepšení vztahů mezi žáky i učiteli ve škole. Zájemci v systému najdou programy a vzdělávací kurzy k prevenci rizikového chování. Databáze je přístupná zdarma.

Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) představila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Je završením více než dvacetiletého vývoje v oblasti podpory, vývoje a výzkumu preventivních programů. Kombinuje hlavní výsledky předchozích mezinárodních i národních projektů, kompletně je převádí do digitální podoby a je součástí významného posunu telemedicíny v této oblasti.

Na ZŠ je prevence nejúčinnější

Provozovatelem platformy je Univerzita Karlova v Praze. „Primárně je platforma zaměřená na základní školy (ZŠ). Prevence má totiž nejlepší výsledky právě u žáků druhého stupně,“ uvedl přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský, který za jejím vznikem stojí.

Aplikace nabízí katalog ověřených programů a intervencí zaměřených na tři oblasti prevence. V sekci s pravidly pro řízení školy k prevenci rizikového chování se zájemci například dozvědí, jak má škola komunikovat s rodiči a žáky a jak v ní nastavit zdravé a bezpečné prostředí. Druhá oblast se věnuje duševnímu zdraví. Cílem programů v této sekci je rozvinout u dětí dovednosti jako třeba zvládání smutku či vzteku. Třetí oblast je zaměřená například na problematiku sexuálního zdraví nebo návykových látek. Součástí je i trénink odmítání kouření.

Preventivní programy v katalogu mohou učitelé, ředitelé, pracovníci školských poradenských pracovišť a školní metodici prevence hledat mimo jiné podle zaměření obsahu, věku cílové skupiny a délky kurzu. Autoři jednají s organizacemi, které se prevencí na školách zabývají, aby do databáze přidávaly další programy. Aplikace nabízí i vzdělávací kurzy pro ředitele škol a pro pedagogy včetně metodiků prevence. Kurzy jsou k dispozici online.

K projektu se mohou připojit i školy

Univerzita Karlova pro zajištění platformy vytvořila unikátní konsorcium institucí podílejících se na jejím vývoji a chodu. Tvoří ho Státní zdravotní ústav, Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4, Pedagogicko-psychologická poradna Brno a Odborná společnost pro prevenci rizikového chování. Konsorcium spolupracuje s klíčovými partnery, kterými jsou Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje a další. 

Cílem spolupráce je, aby výsledný produkt nabízel uživatelsky přátelské prostředí a umožnil hladké připojení a následnou aktivní účast. Na dalším rozvoji systému se pak budou podílet i sami uživatelé. „Prevence a řešení rizikového chování, podpora duševního zdraví a celkově pozitivního a zdravého klimatu patří mezi nejvýznamnější témata současnosti v oblasti vzdělávání. To s sebou nese velké nároky na vedení škol i učitele, kteří musí disponovat rozmanitými znalostmi a dovednostmi. K tomu samozřejmě potřebují adekvátní podporu a systém IPREV bude významnou pomocí,“ zdůraznil ústřední školní inspektor České školní inspekce magistr Tomáš Zatloukal.

Informace o možnosti využívat systém rozešle ministerstvo školství (MŠMT) do datových schránek škol a zveřejní na metodickém portálu edu.cz, řekl ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT Michal Černý. Na programy primární prevence dává resort v posledních dvou letech asi 40 milionů korun ročně, dodal. Další informace naleznete na webové adrese www.iprev.cz. 

UK + RED