Distanční vzdělávání ve školce?

Každé malé dítě ví, že se děti ve školce „nehlídají“, ale předškolně vzdělávají. Koho by však ještě před pár měsíci napadlo, že se i ve školce budou děti připravovat na nástup do školy na dálku, tzv. „distančně“.

Na přípravu zcela nového způsobu komunikace s dětmi a jejich rodiči nebylo mnoho času. Vláda rozhodla a nařídila změnu v pozdních pátečních hodinách a bylo to. Ve školkách obecně pracují kreativní, pracovité, odvážné a smyslem pro humor obdařené paní učitelky. Jedno z nařízených mimořádných opatření, které začalo platit v pondělí 1. března 2021, zakázalo osobní přítomnost dětí ve školkách. Zákaz padl i na děti, které jsou v posledním ročníku MŠ před nástupem do školy. Pro tyto děti, naše předškoláky, je však předškolní vzdělávání povinné. Co teď?

Rychle jsme prostudovaly metodiku (doporučení ministerstva školství), a vybraly jsme, co se nám zdálo použitelné, a upravily jsme to k obrazu svému. Dodržely jsme všechny závazné (zákonem dané) části, použily užitečná doporučení a informace.

Nový svět pro učitele i děti

Hravě se nám podařilo zkombinovat dva doporučené způsoby vzdělávání, tj. off-line komunikaci (neprobíhá přes internet) a on-line spojení (probíhá prostřednictvím internetu a dalších digitálních technologií).

Pro naše předškoláky jsme během chvíle nachystaly obálky s pracovními listy s přesnými návody a omalovánky, které, ač se to nezdá, jsou pro budoucí školáky velmi důležité. Při jejich vybarvování si děti fixují správný úchop pastelky, uvolňují zápěstí, zvykají si na správné držení celého těla a také se učí udržet doporučenou vzdálenost očí od pracovního listu. Na tohle všechno teď musí dohlížet rodiče, ale pozor, s našimi učitelkami v zádech, protože hodně využíváme tzv. on-line formu předškolního vzdělávání.

Paní učitelky okamžitě založily třídní whatsappové skupinky, kam sloučily všechny předškoláky ze své třídy. Tam jim každý den posílají úkoly ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání, aby podpořily všechny klíčové kompetence předškolního dítěte. Třídní vzdělávací program je tak naplňován i v době nouzového stavu. Paní učitelky komunikují s dětmi a jejich rodiči prostřednictvím aplikace WhatsApp. Posílají zprávy, fotografie, hlasové nahrávky, natáčejí pro děti videa ze tříd i z přírody. Děti plní zadané úkoly stejným komunikačním kanálem. Zpětná vazba funguje okamžitě oběma směry a také mezi dětmi navzájem. Děti plní úkoly hudební, pohybové, výtvarné, rozumové, pracovní, dramatické a další. Učí se být samostatné a zodpovědné, což k tomuto období patří. Zkouší však také komunikovat prostřednictvím digitálních technologií a seznamují se se světem, který jim měl být ještě chvíli zapovězen.

Tablet místo hračky

Ale protože žijeme v době, kdy to bohužel jinak nejde, vkládáme dětem do ruky místo hračky mobil nebo tablet. Místo správného úchopu tužky je učíme jezdit prstíkem po displeji nebo ťukat na ta správná místečka. Místo volného bezprostředního pohybu venku usazujeme děti před monitor počítače a televize. Ani trochu se nám to nelíbí, věřte nám. Proto jsou naše úkoly hodně interaktivní a spojené s volnočasovými aktivitami. Často vybízejí děti i rodiče k venkovním hrátkám a skopičinám. Tak například motýlí paní učitelky Markéta a Martina se v nouzovém stavu proměnily v poštovské panáčky a hrály po celou dobu s „motýlky“ zajímavou a zábavnou hru „Správná pětka“.

Nebojte se, nezapomněly jsme ani na naše ostatní „berušky“, „motýlky“, „koťátka“ a „zajíčky“, kteří předškolku povinnou nemají. I pro ně paní učitelky vymýšlejí úkoly a posílají jim pozdravy. Využíváme k tomu našich webovek (www.msprazskadoksy.cz). Kromě pravidelných informací, aktuálních změn a nařízení pro rodiče jsou na web vkládána videa plná dobrot od paní hospodářky a našich kuchařek. Ani školáci z naší zámecké družiny nepřijdou zkrátka. O jejich volný čas pečují naši vychovatelé také prostřednictvím školkového webu.

Sbližování díky zákazům

Prožíváme zvláštní dobu, která nás podivně rozděluje. V naší školce však díky vládnímu zákazu dochází k nezakázanému sbližování, nejen v rámci třídních skupin spojených přes aplikaci WhatsApp, ale i v našem pedagogickém sboru. Vznikl společný chat, kde vzájemně sdílíme všechny nápady, pokusy a aktivity. Při běžné prezenční každodenní práci není na vzájemné návštěvy ve třídách, my jim říkáme „inspirace“, dostatek času ani prostoru. Teď se ve skupině „Učitelky“ vzájemně vidíme a slyšíme, podporujeme a povzbuzujeme se, pomáháme si a také se hodně nasmějeme. Třeba tímto článkem také někoho inspirujeme, potěšíme a povzbudíme, aby se v této nelehké a trochu smutné době necítil sám a naštvaný, protože si na spoustu věcí a aktivit musíme všichni ještě chvíli počkat. My na Pražské však věříme, že už to nebude dlouho trvat a na tuhle „covidovou inspiraci“ budeme už brzy s úsměvem vzpomínat, jak je naším dobrým zvykem.

Mgr. Ivana Moudrá, MŠ Pražská, Doksy

14