Do volby prezidenta zasáhla i mediální nevzdělanost

Tak jsme zvolili prezidenta. Stejného jako dosud. Bylo to o fous, změnu si přálo jen o pár tisíc lidí méně. Není však pravda, že je naše společnost rozdělená na venkov a velká města. Stačí se podívat na mapu, jak kde lidé volili. Je to napříč městy, vesnicemi a také generacemi.

Proč volila téměř polovina lidí Jiřího Drahoše? Protože chtěli změnu. Vadilo jim, že Miloš Zeman nedodržel slib daný po prvním zvolení, že bude prezidentem všech deseti milionů obyvatel. Naopak společnost velmi rozděloval. Jezdil jen do některých regionů, opakovaně, vyhýbal se jiným. Pomlouval novináře a intelektuály. Štval venkov proti hlavnímu městu.

Vzdělaným lidem ovšem nejvíc vadí jeho přístup ke jmenování profesorů vysokých škol. Za to, že nemá rád některé rektory, protože mu neumožnili dělat si kampaň v prostorách jimi vedené vysoké školy, se jim mstí a nezve je na slavnostní akce.

Další profesory navržené akademickým senátem odmítl jmenovat proto, že podle jeho slov neodpovídají morálně požadavkům pro tuto funkci. To se pak naskýtá otázka, proč stejně přísně nehodnotí skutečnost, že jeho kancléř nemá dosud bezpečnostní prověrku. Jenže tato fakta někteří voliči pominuli.

Co tedy dělat, aby přibývalo lidí, kteří dokáží rozeznat lež a pravdu, podvrh od ověřeného faktu? Aby přibývalo těch, kteří se umí orientovat v mediálním světě aspoň do té míry, aby byli schopni ověřovat si podstrčené informace, i ty, které jsou hojně rozesílané prostřednictvím e-mailů? Vzdělaný člověk sleduje i veřejnoprávní média. Vzdělaný člověk víc čte. I knihy. Lépe se pak orientuje v psaném textu. Má větší nadhled a nenechá sebou manipulovat. Je prokázaným faktem, že vzdělání dává člověku mnohem víc svobody. Když vím víc, nejsem ustrašená a poznám rozdíl mezi totalitou a demokracií.

A tak bych chtěla apelovat na učitele i rodiče dětí, které chodí do školy, aby jim poskytovali objektivní informace a zvyšovali jejich zájem o všechno, co se děje v zemi, kde žijí. Aby nebyly odkázány jen na sociální sítě, kde si každý může napsat, co chce. Za pět let z některých z nich už budou mladí voliči příštího prezidenta.

Olina TÁBORSKÁ

Leave a Reply