Jak se školy chystají na novou ochranu osobních údajů

Nová právní úprava ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (GDPR) vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. V souvislosti s tím jsme položili ředitelům škol otázku, jak jsou na novou ochranu osobních údajů připraveni.

Na nové nařízení o ochraně osobních údajů se intenzivně připravujeme. Náš zřizovatel vysoutěžil zpracovatele úvodního auditu GDPR, v minulém týdnu proběhly pracovní workshopy ke zpracování podkladových dokumentů. V nejbližší době budou audity zpracovány, v reakci na ně počítáme s revizí potřebných dokumentů a směrnic a se zřízením funkce pověřence. Předpokládám, že ve stanoveném termínu platnosti nového nařízení budeme připraveni.

Jiří BENDA, ředitel gymnázia

 

Právě jsme ve fázi nejvyšších příprav. Spolupracujeme společně se zřizovatelem s firmou, která proškolila všechny pedagogy a zaměstnance, kteří pracují s osobními daty. První schůzka před auditem je naplánována na začátek dubna, studujeme dostupné materiály, připravujeme vnitřní předpis, revidujeme souhlasy a data.

Také čekáme na nový zákon, který by měl upřesnit věkovou hranici souhlasu se

zpracováním údajů a zvláště upřesnit rozsah souhlasu ev. 13letého dítěte a informování zákonného zástupce. Náklady spojené s GDPR zatím hradí zřizovatel včetně nákladů na pověřence. Připraveni se zatím necítíme, cítíme problematická místa a obáváme se dalšího nárůstu administrativy.

Jana MIŠKOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ

 

Jsem přesvědčen, že s GDPR jsme schopni se poprat vlastními silami. Po absolvování dvou seminářů, které mě trochu připravily a také uklidnily, provedu analýzu současného stavu, upravím několik směrnic a jmenuji pověřence. Nehorázné nabídky různých firem nehodlám akceptovat ani financovat z již tak ubohých finančních prostředků, které ve školách máme.

Karel HÜBNER, ředitel gymnázia

 

S osobními údaji zacházíme diskrétně, nicméně velmi vítáme podporu zřizovatele, který tuto záležitost nepodceňuje a zabýval se jí již v závěru loňského roku. Budeme mít společné školení pro vedoucí jednotlivých pracovišť školy – ZŠ, školní jídelny, vedoucí učitelka MŠ – s pracovníky MÚ a pověřencem. Věřím, že i s pomocí MŠMT vše zvládneme. Je však jasné, že se jedná o další nárůst administrativy.

Anna VALEŠOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ

 

Ještě nejsme připraveni. Zatím jsem absolvoval pár školení a začínáme vyplňovat kontrolní seznam agend, který je nastavený v excelu a analyzuje rovnou možné problémy při implementaci obecného nařízení. Pak ještě proškolím zaměstnance, doplním asi deset směrnic a zveřejním na internetu informaci o zpracování osobních údajů.

Petr KONÍŘ, ředitel ZŠ a MŠ

 

Intenzivně se připravujeme ve spolupráci s pověřencem, kterého nám zajistil zřizovatel.

Alena LUCOVÁ, ředitelka MŠ

 

Nepatříme k těm, kteří propadají panice kolem nových předpisů na ochranu osobních údajů. Panika vzniká na základě nedostatečných informací k zavádění tzv. GDPR, přitom toto nařízení míří hlavně na ty, kteří ve větší míře sbírají soubory dat. Nic moc nového, stačí, že máme zabezpečené servery a předpisy v uzamykatelné skříni.

Ludvík ZIMČÍK, ředitel MŠ, ZŠ, SOŠ

Základní kroky jsme učinili. Zpracovali jsme dotazníky pro soukromou firmu, kterou zřizovatel objednal pro vypracování auditu. Máme staženou základní dokumentaci (směrnice GDPR, souhlasy apod.). Absolvoval jsem webinář na toto téma a jinak jsme celkem v klidu.

Helmut HARZER, ředitel ZŠ

 

Připravila Zdena MÜLLEROVÁ