Zvýší se s nárůstem platů učitelů i kvalita vzdělávání?

V posledním půlroce na sebe naši učitelé znatelně upozornili. Konečně si na ně vzpomněli politici, neboť vzdělání nikdy není marná investice.

Nikdo nepochybuje o tom, že učitelé byli dlouhá léta finančně podhodnoceni. Přesto dál učili, jak uměli. Příliš si nestěžovali, neboť slušnost jim velela plnit své povinnosti bez zbytečných řečí. Sotva mohli zamknout třídy, poslat žáky domů a okázale stávkovat. Hněv rodičů by je ukamenoval. Dřívější nadšení, s jakým zahajovali své hodiny, pomalu ustupovalo. Školští úředníci je znovu zahlcovali podivnými úkoly, které přicházely s nástupem každého nového ministra školství, od Lišky a Dobeše přes Chládka až po Valachovou, od rámcových vzdělávacích plánů až po (ne)slavnou inkluzi. Učitelům zatím přibývaly nové vrásky a šedly dříve tmavé vlasy. Stále slabší žáci bez studijních předpokladů, ale s vydatným sebevědomím, se ucházejí o maturitu. Učitelé s pětadvacetiletou praxí se nestačí divit, co je dnes ve škole možné. Nekázeň. Šikana. Kouření. Alkohol. Drogy. A teď učte. S radostí. Nadšením. S uspokojením. Učitel se zvolna proměňuje v kouzelníka.

Veřejnost očekává, že s postupným zvyšováním učitelských platů se bude automaticky zvyšovat i kvalita dosud stagnujícího vzdělávání. Že žáci budou od zítřka nosit domů lepší známky a budou toho více znát a umět. Že úspěšnost u maturit zázračně poroste. Přitom je učitel téměř koncovým hráčem při vzdělávání žáků, sotva může i jeho zvýšené pracovní úsilí změnit vše, co léta přežívalo a tiše se tolerovalo. Narušit současnou mentalitu mladých lidí ve školních lavicích, kteří se zapomněli učit, aktivně zvládat přirozené překážky, směřovat k náročným cílům, motivovat se k vyšším výkonům bude nadlidský úkol, avšak ne zcela nemožný. Záleží na správném nastavení vzájemně se prostupujících stupňů našeho vzdělávacího systému.

Je třeba skončit s jeho nešťastnými dílčími a neprověřenými změnami vedoucími nejčastěji do pekla. To není úkol pro učitele. Společnost, přesněji zodpovědná vláda a ministerstvo školství, musí v této době prozíravě určit, jakých hodnot chce při vzdělávání docílit. Stačí navázat na vše osvědčené a užitečné, respektovat vše nové a potřebné. Je to běh na velmi dlouhou vzdálenost, ale začít se musí dnes.                                                                                             Roman KANTOR