Máme co nabídnout i mladým učitelům

Koncem října Týdeník ŠKOLSTVÍ zveřejnil rozhovor, nad jehož obsahem jsem se dlouho zamýšlela. Proč mladí nevstupují do odborů? Neumíme snad přesvědčit kolegy, v čem tkví jejich síla? „Prodáváme“ dobře svoji práci a úspěchy?

Říkáme všude dost hlasitě, že bez naší kampaně by růst platů nebyl takový, jaký je? Jsme schopni využít sílu kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem? A pak je tu ještě jedna, podle mne klíčová, otázka: Můžeme nabídnout zejména mladým něco víc než právní poradenství?

Na leckterou z otázek si můžeme odpovědět kladně. Vedle právní pomoci poskytujeme i profesní podporu. Máme nový benefit, který jsme pro členy zajistili u firmy D.A.S. Mohou u ní využívat poradnu soukromého práva. Ve svazu pracují profesní sekce – předškolního vzdělávání, základního a středního školství, vedoucích pracovníků, školských výchovně-vzdělávacích zařízení, nepedagogických pracovníků. Na webových stránkách jsou kontakty předsedů republikových výborů. Členové se na ně mohou obracet s profesními podněty, spolupracovat při řešení problémů v oblasti vzdělávání, podílet se na připomínkování legislativy, přihlásit se k nim.

Prostřednictvím e-Zpravodaje dostávají členové pravidelně aktuální informace o činnosti. Stačí jen chtít a poskytnout svazu e-mailovou adresu, na kterou má být zasílán. Informace posíláme do regionů i prostřednictvím předsedů oblastních rad.

Jde ovšem o pohled z naší strany. Jak ale situaci vnímají mladí kolegové ze školství? Na to jsem se zeptala členů sekce mladých ČMOS pracovníků školství.

Lukáš ULRYCH, učitel SŠ, Praha

Členem odborů jsem se stal proto, že výše mezd zaměstnanců není primárně určována jejich pracovním úsilím a zásluhami, ale vyjednávacími schopnostmi. Získají jen tolik, kolik si dovedou vyjednat, ale jako jednotlivci mnoho nezmůžou. Teprve odbory jim umožňují jednat se zaměstnavateli jako rovný s rovným, vyjednat spravedlivější mzdu. To dokazuje fakt, že na pracovištích s odborovou organizací mají v průměru o 10 procent vyšší příjmy. Zde vidím jeden z hlavních důvodů, proč by měli mladí vstupovat do odborů. Příčin, proč nevstupují, je jistě více. Jako učitel se domnívám, že jednou z hlavních je, že o nich ve škole neuslyšíte. Jako školák jsem se snad stokrát setkal s poučkou, že cílem podnikatelů je maximalizace zisku. O možnostech a právech zaměstnanců jsem nikdy neslyšel. Když jsem během vysokoškolského studia na téma odborů narazil, byla řeč o stokrát vyvrácené lži, že ničí pracovní místa. Musíme proto o odborech a jejich úspěších mnohem více mluvit. Koneckonců bez nich bychom neměli volný víkend, hodinovou pracovní dobu, existovala by dětská práce, lidé by v případě úrazu či nemoci živořili na okraji společnosti. Mnoho z toho, co dnes považujeme za podstatu civilizovaného života, by nebylo. Vstoupit do odborů určitě smysl má, protože jedině společně jsme silnější.

David NAVRÁTIL, učitel, střední Morava

Po absolvování fakulty a nástupu do školy jsem dostal nabídku stát se členem odborů. Vysvětlili mi, že jde o silnou organizaci, díky které se můžu podílet na změnách ve školství, na zlepšování pracovních podmínek, zlepšování finančního ohodnocení. Že budu mít k dispozici právní pomoc, potkám spoustu lidí z profese, mladé jako já i zkušené vstřícné kolegy, a budeme se pravidelně setkávat, diskutovat o problémech. Zkrátka nezůstanu v tom sám.

Záhy jsem se dostal k různým důležitým dokumentům, byl jsem zasvěcen do problematiky BOZP, směrnic, což mi velmi pomohlo orientovat se lépe v pracovním životě. Do té doby jsem neměl o podobných záležitostech ponětí. Jsem moc rád, že jsem mohl práci učitelů uvidět i z jiného úhlu a pochopit lépe fungování školství.

Jan PLZÁK, učitel SPŠ, Plzeň

Proč jsem vstoupil do odborů? Abych viděl situaci i z druhé strany, z pohledu vedení a zřizovatele. Kde jsou jaká úskalí, která jako zaměstnanec tak dobře nevidím. Proč by se měli mladí stát členy odborů? Aby si uvědomili, že každá mince má dvě strany a není nikterak jednoduché vše domluvit i s ostatními kolegy, prosadit se. Občas je komunikace se služebně staršími kolegy náročná, neboť nechtějí měnit zaběhnuté stereotypy, na které si během praxe zvykli. Odbory mohou pomoci.

Ondřej LEVÁK, učitel gymnázia, Jihlava

Do odborů jsem vstoupil s cílem, abych mohl ovlivňovat, co se bude dít ve školství, ať již na úrovni konkrétní školy, ve které jsem zaměstnán, nebo na úrovni celostátní, protože odbory představují celou síť jednotek, jejíž impulzy vedou až k ministerstvu školství, které o podobě školství v Česku rozhoduje, protože je to základní platforma pro učitele, která funguje už dlouho, a jde o jediný orgán, se kterým je ministr školství povinen jednat. Vstupem do odborů získáváte určitou ochranu proti svévoli vedení školy, můžete využít pomoci, kterou nabízí. Mladí učitelé často netuší, co si vedení školy může či nemůže vůči nim dovolit. Díky takto získané podpoře se mohou „rozkoukat“ a získat jistotu i v tomto směru.

Markéta SEIDLOVÁ, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství