Sekce předškolního vzdělávání v době covidové

První vlna covidu-19 přinesla zcela novou situaci. Bylo třeba se zorientovat v soukromém i pracovním životě, sledovat denně média a plně komunikovat s nadřízenými složkami jak v mateřské škole, tak i se zřizovatelem, ministerstvem školství, školskými odbory.

Denně jsme řešili aktuální problémy týkající se hygieny, hygienických opatření, karantény, nouzového stavu jako celku. V úzkém kontaktu jsem byla s vedením svazu, právníky, inspektory BOZP a za jejich pomoci jsme neprodleně řešili dotazy a nejasnosti tak, aby naše členky měly pro svoji práci dostatek informací, jak případné problémy řešit.

Uzavřít i školky

Stanoviska právníků jsem obratem posílala kolegyním a byla zveřejněna na webu školských odborů i v E-zpravodaji, na sociálních sítích svazu. Málokdo (a možná nikdo) věděl, jak k celé situaci přistupovat a jaká nebezpečí mohou s ohledem na zdraví vzniknout. V době, kdy se plošně zavřely všechny školy vyjma mateřských, jsme s ohledem na šíření nákazy apelovali na ministerstvo školství, aby i tato zařízení mimo těch, která by zajišťovala provoz pro děti, jejichž rodiče byli v první vlně nasazení, byla centrálně uzavřena a aby i rodiče těchto dětí mohli čerpat dávky ošetřovného.

Nespokojenost a kritika

Velká nevole, nespokojenost a kritika kolegyň směřovala k prvopočátečnímu přístupu ministerstva školství, kdy informace k provozu mateřských škol přicházely pozdě, mateřské školy se řešily až poslední v dlouhé řadě a bez diskuze s odborníky z řad pedagogů předškolního vzdělávání. Nejvíce se kolegyň dotklo, že mateřské školy byly vyřazeny a opomíjeny ze strany ministerstva školství z jakékoliv diskuze o školství. To se samozřejmě muselo odrazit v přístupu zřizovatelů, kteří rozhodovali někdy až nepochopitelně, nejednotně i směrem k veřejnosti.

Současná situace

Současná situace je komplikovanější. Mateřské školy jsou v normálním provozu a režimu. Ačkoli se ve všech vyskytlo a vyskytuje onemocnění či karanténa zaměstnanců, školy uzavírají buď jen část provozu (tříd) nebo musí zajistit provoz pro zbývající třídy, kde zaměstnanci chybí z důvodu karantény při styku s nemocnými covidem-19. V dalším případě uzavírají školu pro nedostatek pracovníků. Do mateřské školy docházejí stále i děti rodičů na mateřské dovolené a není možnost ani vůle rodičů ponechat si své děti po dobu nouzového stavu doma. Rodiče předškoláků mají možnost distanční výuky, kterou plně zajišťujeme. Kolegyně jsou ve stresu, stále hlídáme zdravotní stav každého dítěte, hygienu dodržujeme na sto procent.

Distanční výuka

Pro distanční výuku on-line v souladu s novelou školského zákona není vybavení v řadě mateřských škol dostačující, chybí počítače, tiskárny, internetové připojení. Na tuto situaci upozornila též inspekce ve své zprávě při první vlně pandemie. Při jednáních s ministerstvem školství jsme požadovali vyčlenění finančních prostředků pro zajištění techniky i pro mateřské školy. Opět bez odezvy, i když informační technologie jsou potřeba i pro spolupráci s hygienickými stanicemi.

Ministerstvo školství odsunulo mateřské školy i v této, druhé vlně na okraj zájmu, jako by nebyly součástí vzdělávacího systému. Kumulace osob kolem dětí v předškolním věku je daleko početnější, respirační onemocnění jsou permanentní, neustále se musíme dožadovat řešení tohoto stavu. Ministerstvo mělo zajistit jednoznačnou metodiku s pravidly a postupem v době a při provozu v nouzovém stavu, při pohybu osob v areálu a budovách škol, vydat doporučení o docházce dětí, jejichž rodiče jsou na rodičovské dovolené, zajistit opakovaně dostatečný počet respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Musíme ministerstvu školství stále připomínat, že tady mateřské školy jsou jako součást vzdělávacího procesu, a to je smutné.

Další profesní problémy

Vedle ryze covidové problematiky jsme ve výboru i prostřednictvím poradního týmu RHSD pro vzdělávání řešili i další profesní otázky, například míru hlukové zátěže u učitelek mateřských škol, realizaci individuálního vzdělávání v době nouzového stavu, počty dětí ve třídě s ohledem na děti mladší tří let, délku překryvů pedagogů, vybavení škol, míru vyučovací povinnosti, inkluzi. Podíleli jsme se na připomínkování strategického materiálu Strategie 2030+.

Na závěr bych ráda poděkovala všem pracovníkům nejen v mateřských školách a popřála jim krásné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Eva SOUKALOVÁ,

předsedkyně republikového výboru profesní sekce předškolního vzdělávání