Názory učitelů na využití umělé inteligence ve školách

Umělá inteligence (AI) se v posledních měsících zviditelnila zejména s přítomností chatovacího robota ChatGPT. Jaký mají názor učitelé na její bouřlivý rozvoj? Jsou připraveni postupně ji zavádět do výuky? Na tyto a další otázky odpověděl rozsáhlý průzkum badatelů Univerzity Palackého v Olomouci a vzdělávací divize Microsoft ČR (2023).

Názory na využitelnost a budoucnost umělé inteligence v našem každodenním životě se zásadně různí. Zrcadlí se v nich neskrývané nadšení, stejně jako hluboká nedůvěra
a obava. Jejím smyslem je usnadnit člověku život a převzít mnohé lidské aktivity
a povinnosti. Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
loni provedli a vyhodnotili, s podporou Microsoft Česko & Slovensko, rozsáhlý průzkum mezi 2 175 pedagogy zejména ze základních škol. Zajímali je především jejich názory na využívání umělé inteligence ve výuce. Získané výsledky přinášejí první ucelenější pohled na vztah učitelů a žáků k jejím možnostem a dalšímu rozvoji.

Obava, nebo přínos do budoucnosti

Podle vedoucího výzkumného týmu Kamila Kopeckého je přístup učitelů a vedení škol
k postupnému zavádění umělé inteligence zatím velmi odlišný a tomu odpovídají i jejich dosavadní rozdílné postoje. Třetina má z jejího zavádění strach. Přibližně stejná část ji však za hrozbu nepovažuje. Téměř polovina v ní spatřuje přínos pro budoucnost. Méně než polovina respondentů si ale myslí, že povede ke „zhloupnutí lidí“. Více než polovina pedagogů zastává názor, že na masové zavádění AI není lidstvo dosud připraveno.

Umělá inteligence patří do škol

Dotazník obsahoval devětatřicet otázek, mezi nimi i ty, které se týkají uplatnění AI přímo ve výuce. Že umělá inteligence patří do školy, si myslí více než polovina pedagogů. Hodně, nebo málo? Opačný názor zastává každý pátý učitel. Téměř polovina dotázaných vyjadřuje obavu, že ji žáci budou využívat k podvodům. Umělá inteligence si vyžádá nové znalosti a dovednosti, o čemž je přesvědčena drtivá většina učitelů. Přitom třetina si již některý z nástrojů AI (ChatGPT, Bing Chat) vyzkoušela a vícenež čtvrtina je dokáže využívat v přípravě na vyučování. Robot jim pomáhá tvořit a vyhodnocovat testy, vyhotovuje překlady jazykových textů. Zatím jen čtvrtina českých učitelů si myslí, že je už připravena začlenit AI přímo do svého vyučovacího předmětu. Naprostá většinadotazovaných zastává názor, že AI v brzké době nenahradí jejich profesi. Nicméně každý třetí se obává, že způsobí nezaměstnanost.

Učitel se bude muset hodně změnit

Většina učitelů si postupně osvojuje nové pomůcky a aplikace. Mezi nimi zejména ChatGPT, Bing Chat, Google vyhledávač, překladač Deepl, systémy pro generování grafiky Dall E 2, chytré hlasové asistenty nebo sociální sítě. Na každodenní využívání AI ve svých hodinách se ještě příliš necítí. Schází jim potřebná podpora a odborná školení, závazná etická pravidla a pevně stanovené zásady při využívání umělé inteligence nejen ve školách. Obava z jejího zneužití není zanedbatelná, stejně jako strach, že povede k oslabování jedinečnosti lidské osobnosti. Dnešní učitel si uvědomuje, že bude muset hodně rozšířit své odborné a didaktické poznatky a dovednosti, aby zvládl nastupující požadavky, aby udržel plnohodnotný dialog se svými zvídavými žáky, pro něž se stává AI přirozenou součástí jejich života.

Nadhled a bezpečná kontrola

Teprve následující měsíce a roky prokážou, jak se budou proměňovat názory a zejména postoje českého učitele při práci s umělou inteligencí.

TOR

Zdroj: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/163-ceske-skoly-a-umela-inteligence-2023/file