Nedostatek řemeslníků je globální problém

Podle Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů chybí v Česku v současné době přes tři tisíce odborníků. A situace se v blízké době nezlepší, už jen proto, že zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu a mladí nejsou.

O tom, jak situaci řešit, hovoříme s Miloslavem Janečkem, ředitelem Střední odborné školy Jarov v Praze.

Kde hledat podstatu trvalého nedostatku kvalifikovaných klempířů, zedníků, tesařů, pokrývačů a vůbec řemeslníků?
To je celospolečenský problém, který zdaleka netrápí jenom Českou republiku a Evropskou unii. Dá se říci, že nedostatek řemeslníků je dnes již globální problém. V České republice má tato situace určitý historický vývoj u učňovského školství a týká se téměř všech učebních oborů, nicméně zmiňované obory patří mezi ty nejvíce postižené. V devadesátých letech začalo být protěžováno především maturitní všeobecně zaměřené vzdělávání. Zároveň se začal projevovat pokles demografické křivky, ale v důsledku společenského tlaku se zvyšovaly kapacity maturitního všeobecného vzdělávání, logicky proto začal výrazný pokles počtu žáků v učebních oborech. Tato situace trvala řadu let, teprve zhruba před deseti lety se začalo nahlas mluvit o tom, že učňovské školství potřebujeme a budeme potřebovat, že řemeslníků začíná být akutní nedostatek. V některých oblastech a u některých profesí zcela jistě pomůže alespoň částečně vývoj techniky, nicméně právě zmiňovaná řemesla jsou příkladem velkého množství řemeslných profesí, ve kterých se určitě ještě hodně dlouho bez dobrých řemeslníků neobejdeme.

Změnila se nějak situace oproti loňskému roku, mají už absolventi základních škol větší zájem o učňovské obory?
Pokud budu mluvit pouze za naši Střední odbornou školu Jarov v Praze 9, tak na nejnižších počtech jsme byli ve školním roce 2008/2009, kdy jsme v učebních oborech měli 494 žáků. Od té doby jsme každoročně zaznamenali určitý nárůst počtu žáků v učebních oborech a letos ve školním roce 2018/2019 máme v učebních oborech 726 žáků. Obávám se ale, že stejná situace není zdaleka ve všech učňovských školách v republice.

Jak žáky základních škol motivovat ke studiu na učňovských oborech?
Především je potřeba ukazovat učňovské školství a řemesla vůbec v pozitivním světle, jako něco, co má budoucnost. Žáci a pochopitelně především jejich rodiče, kteří stále mají nezanedbatelnou úlohu při výběru střední školy, si již velmi dobře uvědomují, že řemeslo opravdu může mít zlaté dno. Již v roce 2015 jsem četl článek s myšlenkami bývalého starosty New Yorku, miliardáře a významného byznysmena Michaela Bloomberga, který říká: „Každý si může dovolit jít na skvělou univerzitu, ale zdaleka ne každý je akademicky extrémně nadaný. Avšak když umíte jednat s lidmi, je instalatér skvělá práce, protože si můžete jakožto řemeslník dovolit tlačit na cenu a zároveň máte působivou škálu dovedností, které zvládáte. Lidé ke svému životu řemeslníky stále potřebují, byť dnes většina mladých považuje vyučení za něco podřadného. Mezitím se však něco podřadného stává z vysokých škol, které jsou přeplněny k prasknutí. A chrlí příliš mnoho příliš průměrných absolventů. Ve výsledku tedy máme hodně práce pro málo řemeslníků a málo práce pro hodně vysokoškoláků.“ Já bych si jenom dovolil do této citace doplnit za instalatéra téměř jakéhokoliv řemeslníka. A Michael Bloomberg je opravdu uznávaným člověkem, jehož názory ohledně byznysu a politiky se vyplatí poslouchat.

Jako další motivační aspekt bych pochopitelně zmínil také nabídku každé konkrétní střední školy. I učňovské školství musí umět nabídnout svým žákům, alespoň těm nejlepším, možnost finančně dostupných zahraničních stáží, úspěchy v soutěžích, kvalitní a moderní výuku, úzkou spolupráci s firmami, řemeslnými cechy.

Co žáky základních škol hlavně odrazuje?
U některých oborů to může být obava z těžkých pracovních podmínek konkrétního oboru. Právě zmiňovaná řemesla klempíř, zedník, tesař, pokrývač jsou obory pro pravé chlapy, kteří se nebojí i práce v těžších podmínkách. V současné době již ale kvalitní vybavení, kvalitní nářadí, kvalitní ochranné pracovní pomůcky i v těchto oborech výrazně řemeslníkům usnadňují práci.

Jaké je podle vás řešení nedostatku kvalifikovaných řemeslníků?
V poslední době se často mluví o tzv. cut-off score neboli nepřekročitelné bodové hranici při přijímacích zkouškách na maturitní obory. Osobně si myslím, že by to nebylo správné řešení, rozhodovat o studijní budoucnosti žáka podle výsledku jedné zkoušky. Pokud je někde chyba v systému, vidím ji spíše v nedostatečné práci se žáky na druhém stupni základních škol v oblasti kariérového poradenství. Výchovní poradci na základních školách na tuto problematiku mají i vzhledem k přehnané inkluzi velice málo prostoru, to samé platí i u pedagogicko-psychologických poraden. Přitom právě kariérové poradenství by mohlo žákům i jejich rodičům na konci základní školy hodně pomoci. Dobře zvolený středoškolský obor je skutečnost, která by mohla významně snížit předčasné odchody nejenom z učňovského školství, určitě by se snížily opakované změny oborů v průběhu studia, přestupy mezi různými školami apod.

Jaké obory mohou studenti na vaší škole studovat nebo se učit?
V naší škole je možno studovat učební, ale i maturitní obory se stavebním, dřevozpracujícím a zahradnickým zaměřením. Celkový počet u nás vyučovaných oborů je třicet osm, z toho dvanáct je zakončeno maturitou a dvacet šest výučním listem. Zhruba jednu třetinu žáků máme na maturitních oborech a dvě třetiny na oborech zakončených výučním listem. Nabízíme také tzv. nástavbové studium, které je určeno pro vyučené žáky. Pokud si chtějí doplnit po vyučení i maturitní zkoušku, mají tuto možnost ve dvouleté denní nástavbě, to znamená, že po pěti letech od nás může úspěšný absolvent odejít s výučním listem i maturitním vysvědčením. Bez zajímavosti není také skutečnost, že někteří vyučení absolventi se hned hlásí do dalšího učebního oboru většinou podobného nebo navazujícího zaměření (truhlář/tesař, malíř/podlahář, kominík/kamnář). V takovém případě většinou jdeme cestou zkráceného studia a individuálního studijního plánu, kdy již vyučený absolvent si rozšíří svoji kvalifikaci o další obor za jeden, maximálně dva roky.

Blíží se přijímací zkoušky. Kolik absolventů základních škol se k vám hlásí a na jaké obory?
Ano, 1. března byl konečný termín pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení na střední školy. V naší škole v tuto chvíli evidujeme 686 přihlášek do prvních ročníků, z toho 412 do učebních oborů. Toto číslo ale v tuto chvíli opravdu nemá žádnou vypovídající hodnotu. Tak jako většina ostatních škol budeme zcela jistě vyhlašovat další kola přijímacího řízení pro žáky, kteří neuspějí v prvním kole. Každoročně řešíme přijímání nových žáků ještě na konci letních prázdnin, nicméně už nyní jsem si jistý, i podle zkušeností s vývojem v letech minulých, že v příštím školním roce budeme mít na učebních oborech opět o něco více žáků. Pochopitelně že ne ze všech našich žáků se stanou prvotřídní řemeslníci, šanci uspět ale mají všichni. Je také potřeba nejenom se úspěšně vyučit, ale následně také u řemesla vytrvat, nenechat se zlákat okamžitým, možná i trochu vyšším nabízeným výdělkem jinde (například jako řidič tiráku, práce v různých velkoskladech). Prestiž a výdělek schopného řemeslníka bude vždy s prodlužující se praxí významně růst, i v tom je jeden z rozdílů oproti zmiňovanému řidiči nebo skladníkovi.

Táňa PIKARTOVÁ