Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky

Důvodů, proč jít studovat právě do Odborného učiliště v Chroustovicích, je hned několik. Ředitel školy Jaroslav Bálek na tuto otázku odpovídá stručně: „Nabízíme bohatý výběr sedmnácti učebních oborů z oblasti gastronomie, služeb, stavebnictví, strojírenství, zahradnictví a zemědělství, takže u nás si svůj obor vybere každý zájemce.“

Skutečnost, že v tomto odborném učilišti vyrůstají kvalitní řemeslníci, dokazují skvělé výsledky žáků na mnoha soutěžích odborných dovedností.

Pane řediteli, představte nám stručně vaši školu.

Jsme škola zřízená Pardubickým krajem, která patří do sítě běžných středních škol v České republice. Obory vzdělávání jsou určeny pro žáky všech typů základních škol, včetně těch, kteří vycházejí ze sedmých a osmých tříd. V rámci našeho hesla „Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!“ je výuka zaměřena především na odborný výcvik a vytváří tak ideální podmínky pro výuku šikovných žáků, kteří mají jakékoliv problémy v teoretické výuce. Nevyučujeme cizí jazyky, fyziku a chemii. Uchazeči o studium, kteří potřebují individuálnější pedagogický přístup, jsou zařazeni do tříd s menším počtem žáků. Žáci všech oborů po vykonání závěrečných zkoušek získají výuční list.

Vysvětlete mi vaše motto: Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!

Naše výuka je zaměřena především na odborný výcvik, a tím umožňuje příjemné podmínky pro žáky, kteří zrovna nevynikají v teoretické výuce. Není to však návod, aby žáci odhodili učebnice, ale zejména výzva školákům, kterým se do hlavy právě lehce nesypou vzorce a poučky.

Jak se vám podařilo zajistit dílenské prostory pro sedmnáct učebních oborů?

Dílenské prostory jsou koncipovány tak, že vytvářejí vzájemně se podporující „živý organismus“. Zedníci opravují budovy, opraváři mechanizaci, truhláři vyrábějí zařízení pro internát, gastro obory zajišťují provoz jídelny a zásobování školního bufetu, prodavači prodej v něm, zahradníci se starají o park a produkci zeleniny, která nám zpestřuje jídelníček, aranžérky a dekoratérky pak svými výrobky zdobí naše prostory.

Hodně jste také investovali do modernizace zázemí školy.

Do modernizace dílenských prostor přírodovědných a technických oborů zřizovatel investoval 50 milionů korun. Výuka ve školních dílnách je sice základem, spolupracujeme však i s více než třiceti externími firmami, kam jezdíme se žáky na odborný výcvik nebo v nich zajišťujeme individuální praxi. Prodej výrobků a služeb žáků pozitivně ovlivňuje hospodaření školy, stejně jako doplňková činnost. Žáky rovněž zapojujeme brigádnicky do pořádání svateb na zámku, společenských akcí nebo činnosti pečovatelské služby.

Vaši žáci si mohou v průběhu studia udělat řidičské průkazy zdarma, a to jak na osobní automobil, tak i traktor.

Přihlášku do kurzů však akceptujeme jen za splnění dvou podmínek: v prvním pololetí 1. ročníku musí mít žák z odborného výcviku známku 1 nebo 2 a jeho chování nesmí být pošramoceno ředitelskou důtkou či vážnějším kázeňským opatřením. Zdarma je mohou získat zájemci ze všech oborů kromě zámečníků, kteří absolvují svářečský kurz, a truhlářů, jimž je určen kurz práce s motorovou pilou. Většina žáků si vybírá řidičský průkaz na osobní auto, mnozí však chtějí i oprávnění na traktor. To, že jsme přísní a vyžadujeme nejenom dobrý prospěch, ale i chování, se nám vyplácí. A žáky to motivuje.

Při poskytování stipendií jste stejně tak přísní?

A proč ne? U sedmi učebních oborů mohou žáci získat stipendia Pardubického kraje. Pokud učitelé hodnotí jejich prospěch po prvním pololetí 1. ročníku známkami 1 nebo 2, nemají neomluvenou absenci a prezentují se dobrým chováním, mohou získat částky odstupňované od 300 do 600 korun. Pak jsou tu ještě odměny za produktivní práci pro veřejnost, zejména v gastronomických, zahradnických, dřevařských a autoopravárenských oborech.

Jaké mají u vás žáci sportovní vyžití?

Kromě obvyklých školních závodů a turnajů u nás působí SK Integra Chroustovice. Na učilišti má své zázemí a členy získává z řad žáků. Mnozí z nich jsou také v některých sportovních odvětvích členy české reprezentace. Jezdí na vrcholné mezinárodní akce i zahraniční soustředění. Navíc škola pořádá tři mistrovství republiky – v sálové kopané, malé kopané a v závodě horských kol. V listopadu je v plánu adaptační kurz, při němž žáci vyrážejí pravidelně do Vranic v Toulcových maštalích nebo do Svratouchu. Kromě společných aktivit ve společenské místnosti a táboření v chatičkách na ně čeká i cykloturistika. Škola navíc zájemcům kola ochotně zapůjčí. V zimě se zas jezdí na sportovně-adaptační kurzy.

Máte kontakty na podobně zaměřené školy v zahraničí?

Pochvalujeme si spolupráci s východoslovenským Prešovem, protože tamní škola vyučuje podobné obory. Cennou spolupráci pro nás představují i kontakty se školami v německém Grafenwöhru a švédském Ronneby. Žáci gastronomických oborů pak pravidelně vyrážejí do polského Krakova, a to nejenom za novými zkušenostmi, ale také na mezinárodní kuchařskou a cukrářskou soutěž.

V domově mládeže mají děti spoustu zájmových kroužků.

Tak to máte pravdu. Vedou je vychovatelé a soustřeďují se na výtvarnou výchovu, ze sportovních aktivit pak naši žáci mohou chodit do posilovny, hrát fotbal, florbal, basketbal, přehazovanou, vybíjenou, stolní tenis, věnovat se cyklistice či jízdě na koni.

Víte, jaké je uplatnění absolventů vaší školy na trhu práce?

Kromě oboru pekař, který je dvouletý, jsou ostatní obory tříleté. Výstupem všech je výuční list, který všem žákům umožňuje nastoupit do firem a zajišťovat jednotlivá řemesla nebo založit vlastní podnikání. Máme radost i z výsledků průzkumu, který každoročně provádíme šest měsíců po závěrečných zkouškách. Vyplývá z něj, že 80 procent absolventů je zaměstnaných – z toho 60 procent v oboru. Dalších 10 procent pak u nás studuje druhý obor, což je také další dobrý způsob, jak se stát zajímavým pro trh práce.

Eva ROKYTOVÁ