Obstojí noví maturanti v reálném světě?

Maturity jsou žhavé téma, opakují se diskuze o tom, co by měly a neměly obsahovat. S Janou Pácalovou, hlavní metodičkou vzdělávací společnosti Tutor, hovoříme na toto téma.

Jaký je váš názor na současný obsah maturitních zkoušek? 

Vzpomínat a neustále srovnávat s tím, co bylo, jak se maturovalo před dvaceti třiceti lety, nikam nevede. Podle mne je v pořádku, že část maturitní zkoušky garantuje stát. Rozdíly v náročnosti jednotlivých škol, v požadavcích na znalosti a dovednosti studentů jsou obrovské, takže snaha státu sjednotit alespoň minimum je v pořádku. I v mnoha evropských zemích se přiklonili k tomu, že část maturitní zkoušky garantuje stát, který stanoví minimální rozsah znalostí pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Zdali je ovšem způsob testování správný, zdali didaktické testy zjistí skutečné znalosti maturantů, zdali nejsou jen o biflování typových otázek, to je jiná otázka a o tom veďme diskuzi. Ta se ostatně na toto téma vede nejen v České republice.

Maturitní zkouška je v současnosti spíš o biflování, nebo o přehledu v oboru?

Jako češtinář mohu lépe posoudit obsah státní maturitní zkoušky z českého jazyka. Více znalostí museli studenti prokazovat před lety, a tedy se určitě i více biflovali. Museli znát umělecký směr od A do Z, do puntíku vyjmenovat jeho znaky, znát jeho charakteristiku, společensko-historický kontext a k tomu vysypat z rukávu celou řadu autorů a jejich děl. Nyní se pracuje více s vlastní zkušeností s dílem předem vybraného autora. Na základě četby by student měl být schopen si udělat obrázek o dané době, o literárním směru i způsobu tvorby daného autora. To je krok správným směrem. Ovšem jako všechno i toto se dá obejít a nabiflovat si obsah knížky a k tomu pár dalších informací.

Co se týká školní/profilové části maturit, tak jsou určitě možné obě varianty. Student odříká nabiflovanou látku, obdrží přiměřené hodnocení a za týden od maturity neví nic. Ovšem pokud je po celou dobu veden učitelem, který studenty nutí přemýšlet, vyvozovat, analyzovat, rozhodovat se, aplikovat vědomosti do praxe, tak toto všechno bude obsahovat i maturitní zkouška. Myslím, že každý z učitelů, který se maturit účastní, zažil obě varianty. I toto je o lidech, v tomto případě o dvou, o učiteli a žákovi.

Co byste u maturit zrušila a co naopak podpořila a proč? 

Zrušila bych centrální hodnocení slohových prací, ovšem za předpokladu, že každý jazykář bude opravovat podle předem nastaveného systému, aby alespoň v minimální míře byla zajištěna objektivita. A stojím rozhodně za didaktickými testy, ať už zůstanou v současné podobě, či se bude jejich forma nějak vyvíjet. Zastávám názor, že maturitní zkouška by měla hodnotit studenta nejen během jeho výkonu před maturitní komisí, ale měla by zohledňovat i jeho studijní výsledky během celého studia, které zná nejlépe jeho učitel – proto bych chtěla, aby se opravování slohových prací vrátilo do škol. Na druhou stranu bych zachovala didaktické testy a jejich centrální hodnocení. Procenta úspěšného vyřešení didaktického testu alespoň minimálně vypovídají o srovnatelnosti či rozdílnosti znalostí všech maturantů.

 Změní se letos něco na maturitách? 

Pokud vím, větší změny při maturitách ve školním roce 2019/2020 nejsou plánovány. Změny podstoupila společná/státní maturitní zkouška v letošním školním roce, plánovaná povinná maturita z matematiky byla ministrem Plagou odložena a zrušení centrálního hodnocení slohových prací se plánuje až na rok 2021. Takže i nadále bude mít maturita dvě části: školní/profilovou sestávající ze dvou až třech předmětů (podle RVP) a společnou/státní, kde jsou povinné dva předměty: český jazyk a cizí jazyk / matematika.

 Jak je to podle vašeho názoru s poměrem mezi znalostmi maturantů a potřebami pro jejich budoucí praxi? Jsou v souladu?

Na toto nelze zcela jednoznačně odpovědět. Studenti gymnázií končí svá studia se všeobecným středoškolským vzděláním a všeobecným přehledem, který ale pro úspěšný start v práci málokomu stačí, většina z nich pokračuje v dalším studiu. Zato mnozí absolventi odborných škol netouží po dalším studiu, neboť je škola dostatečně připravila do praxe jak po stránce odborné, tak po té praktické.

Jací budou letošní maturanti? Vzdělanější, nebo jenom naučení?

V tomto ohledu bych rozhodně nebyla skeptická. Vím, že mnohé studie ukazují, že s úrovní vzdělanosti to „jde z kopce“ i v České republice. A stačí si vyslechnout příběhy studentů, kteří se vrátili třeba jen z půlročního pobytu v zahraničí a dokážou srovnat úroveň vzdělávání u nás a v tamní společnosti. Vyslechla jsem příběhy od inteligentních mladých lidí, kteří si mnohdy až v cizině uvědomí, jaké znalosti a dovednosti jim škola přinesla, uvědomí si to, že nestačí znát jen vzorce, definice a rovnice, ale že je třeba to všechno umět i v praxi použít. Ovšem platí, že pokud budou děti od první třídy vedeny k tomu, že se nemají bát říct svůj názor, že škola je místem pro diskuzi, tak věřím, že i generace budoucích maturantů budou vzdělanější a vzdělanější. Pro inspiraci se můžeme dívat například směrem ke skandinávským zemím.

 Jaký je váš názor na povinnou maturitu z matematiky?

Jsem ráda, že toto rozhodnutí ze strany pana ministra padlo. Jestli povinná maturita z matematiky, tak rozhodně pouze pro gymnazisty. A pokud se studenti odborných škol budou ucházet o místo na technických vysokých školách, tak by rozhodně jednotlivé fakulty v rámci přijímacího řízení měly zohledňovat to, jestli uchazeč bude mít maturitu z matematiky.

 Vaše společnost nabízí maturantům řadu kurzů. Je o ně zájem? O které nejvíc? 

Společnost Tutor se téměř dvacet let věnuje vzdělávání. Snažíme se pomáhat studentům s přípravou na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, střední školy, vysoké školy a také s přípravou na maturitu – jak na její státní, tak na profilovou část. Podle stávajícího modelu, kdy každý maturant musí maturovat z češtiny + cizího jazyka nebo češtiny + matematiky, je pochopitelné, že největší zájem je právě o tyto předměty. Připravujeme studenty v dlouhodobých kurzech, od podzimu do jara, v kratších jarních kurzech i v kurzech intenzivních. A pro ty, kterým nevyšel jarní termín, nabízíme vždy v létě možnost připravit se na opravnou maturitní zkoušku. Tutor dokáže studenty připravit ale i na ostatní předměty, ze kterých lze maturovat, a to ve skupinových či individuálních kurzech.

Táňa PIKARTOVÁ