Platy ve školství v roce 2019

„Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat podstatné navýšení platů učitelů, přiblížíme se tak deklarovanému cíli vlády, a to 45 tisíc korun průměrného platu pedagoga. Důležité je, že rozpočet pamatuje i na platy školníků, kuchařů a dalších nepedagogických zaměstnanců.“ 

Tak komentoval ministr školství Robert Plaga zářijové jednání vlády, která rozpočet pro školství na rok 2019 schválila.

Ačkoliv se státní rozpočet zatím projednává v Poslanecké sněmovně, přesto by podle vládních prohlášení mělo na platy v regionálním školství být v příštím roce vyčleněno celkem 95 miliard korun, což je o 16,1 miliardy více než letos. Učitelé by tak postupným navyšováním platů měli v roce 2021 dosáhnout na 130 procent průměrné mzdy v České republice.

Ministr školství Robert Plaga uvedl, že by učitelé měli v roce 2021 mít průměrný plat 46 tisíc korun. Zda to bude odpovídat 130 procentům průměrné mzdy u nás, je však otázka. Vždyť průměrný výdělek ve druhém čtvrtletí letošního roku byl podle statistického úřadu 31 851 korun, zatímco pedagogové v prvním pololetí, podle vyjádření ČMOS pracovníků školství, dostávali v průměru 31 860 korun. A podle výhledu by měli mít letos průměrně 33 114 korun, což je zhruba o čtyři procenta více, než byla průměrná mzda v pololetí.

Ponechme však nyní stranou úvahy o tom, zda se učitelé vůbec někdy dostanou na 130 procent průměrné mzdy v republice, a podívejme se na to, jak by měly růst platy učitelů, ale i dalších zaměstnanců školství v příštím roce.

„Platy pedagogů ve školách stoupnou v příštím roce v průměru o 15 procent, u nepedagogů v průměru o 10 procent. O téměř dvě miliardy korun se zvýší rozpočet pro vysoké školy. Schválením historicky nejvyššího rozpočtu ve výši 195,7 miliardy korun vláda potvrdila, že školství je její prioritou,“ uvedlo ministerstvo školství na svých webových stránkách a doplnilo, že tarifní platy pedagogů porostou o 10 procent, zbývající procenta pak půjdou do nenárokových složek platu. Zároveň je nutné doplnit, že dojde také k rozšíření tarifní tabulky pro pedagogy, a to o jeden stupeň. První čtyři stupně zůstávají podle let započitatelné praxe stejné, pátý stupeň pak bude pro učitele, kteří učí více než 19 let, ale nepřesáhli zatím 23 let. Od šestého stupně (23–27 let) se ostatní stupně pouze posouvají.

Jak se tedy tarifní navýšení platů projeví? Učitelé zařazení do 12. platové třídy si v prvním stupni (do dvou let praxe) polepší o 3 700 korun, ve druhém stupni (do šesti let praxe) dostanou 30 350 korun, učitelé s praxí od šesti do dvanácti let budou mít tarif 31 470 korun a ti s praxí do 19 let si polepší o 3 850 korun. Těm učitelům, jejichž praxe bude vyšší než 19 let, ale nižší než 23 let (přidaný nový stupeň, nyní 5.), se na výplatní pásce objeví tarifní plat 33 730 korun. V šestém platovém stupni (do 27 let praxe) je tarif ve 12. platovém stupni 34 750 korun, v sedmém (do 32 let praxe) 36 470 korun, což je o 3 330 korun více než letos, a v posledním stupni (nad 32 let praxe) si polepší o 3 710 korun. Všichni, snad, si také polepší v nenárokových složkách platu. Na ty by mělo jít v příštím roce o pět procent více než letos.

O deset procent na tarifních platech si polepší i nepedagogičtí zaměstnanci regionálního školství. Ti, kteří jsou zařazeni do 1. až 5. platové třídy, mívají většinou 12. platový stupeň. Jejich tarifní plat by měl tedy vzrůst v první třídě o 660 korun, ve druhé o 720 korun, ve třetí o 780 korun, ve čtvrté o 840 korun a v páté o 920 korun na 19 160 korun. Od 6. platové třídy si svůj tarif najdete v tabulce pod textem.               Olga ŠEDIVÁ