Učitelům z Ukrajiny pomůžeme

Říká František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství:

Školství bude letos hospodařit s rozpočtem nižším o 5,1 mld. korun, jak vyplývá z právě schváleného zákona o státním rozpočtu 2022. Tato úspora resortu se nemá nijak dotknout platů pedagogických pracovníků. U nich nadále platí závazek vlády udržet jejich plat nad 130 % průměrné mzdy

Poslanci však nepodpořili pozměňovací návrhy, které školské odbory prosazovaly – neprošel návrh navyšující školám finance na tzv. ONIV o 1 miliardu korun, ale ani návrh navyšující školám finance na tristní platy nepedagogických pracovníků o 1 miliardu korun. 

Přísliby dostaly školské odbory u nepedagogů, ale bohužel zatím zůstalo u slibu. Jak vnímáte, pane předsedo, tuto situaci?

Všichni vidíme, jak se situace kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyvíjí. Schválený rozpočet určitě nezůstane v této podobě a všem je jasné, že musí dojít v naší kapitole ke změnám v souvislosti se zajištěním vzdělávání dětí stále přibývajících uprchlíků. Ale abych se vrátil k tomu, že se neprosadilo ani minimum pro navýšení platu nepedagogů. Vše zůstává v poloze příslibu ministra školství Gazdíka, že se v polovině roku musíme k problému vrátit, protože inflace nabrala daleko vyšších otáček, než jsme při sestavování rozpočtu očekávali. Nepedagogové jsou nejhůře placení zaměstnanci státem a školské odbory nemohou dopustit, aby velká část z nich musela žádat o sociální dávky! Čekáme na statistické výsledky odměňování za rok 2021 a v tomto kontextu chceme předložit návrh, jak situaci napravit. 

Pokud by byly vaše návrhy nadále ignorovány, jste připraveni i k nějakým protestním akcím? U školských odborů bývalo zvykem se rázně ozvat…

V tuto dobu, kdy jsme se ještě nevzpamatovali z postcovidové pandemie a doléhá na nás válečná krize na Ukrajině, mluvit o porušení sociálního smíru může být veřejností vnímáno jako nepatřičné. Ale jsme tu od toho, abychom za jakékoliv situace hájili zaměstnance. Vůbec se nemluví o tom, že inflace paradoxně přináší do státního rozpočtu desítky miliard, a bylo by tedy solidní pamatovat na ty, kteří to nejvíce potřebují. Navíc v globálu jde o minimální částku, která by rozhodně nepřivedla ČR do dalšího zadlužení. 

Pro jedny nelze zapomínat na druhé. Plně chápeme, že situace uprchlíků je velmi vážná a musíme jim pomoci, ale tato vláda je zde také pro naše občany. 

Ministr školství Gazdík poděkoval učitelům, jak po náročné covidové vlně excelentně zvládají situaci přílivu dětí ukrajinských uprchlíků do škol, ale zdůraznil, že musí počítat s tím, že to budou mít náročnější s organizací výuky. 

Uvedl, že ČR reaguje bezprecedentně, nejlépe ze všech zemí, kam se valí uprchlická vlna. Teď hasíme požár a snažíme se co nejrychleji děti do škol začlenit. Na otázku, zda má představu o navýšení financí, ministr uvedl, že pokud přijde do našich škol minimálně 100 000 dětí, tak jsme u částky 17 až 20 miliard korun. Nemáme na vybranou, jestli na to máme, nebo nemáme. Prostě musíme mít, řekl doslova ministr Gazdík. 

Budou školské odbory navrhovat v souvislosti s mimořádnou situací mimořádné kompenzace pro pedagogy?

Situace s umisťováním ukrajinských dětí do škol je zatím značně nepřehledná a pro ředitele a zaměstnance škol velmi náročná. Toto mimořádné zatížení lze na přechodnou dobu zvládnout, ale vstřícnost a solidarita pedagogů nestačí, bez finanční podpory to nepůjde a ministr v médiích ujišťuje, že peníze prostě musí být. ČR chce pro tento účel i žádat o podporu EU. Školy nejsou nafukovací a MŠMT musí flexibilně zajišťovat kapacity, aby děti uprchlíků nezůstaly bez výuky. Ale nesmíme zapomínat na deficit výuky z covidové pandemie a uspokojit naše žáky se zájmem o doučování. Ve společnosti se bude citlivě sledovat, aby starost o ukrajinské žáky nebyla na úkor našich dětí. Chceme s ministrem jednat o mimořádných kompenzacích pro pedagogy. 

Zákon o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který byl „bleskově“ schválen Poslaneckou sněmovnou, představuje nejnutnější opatření a má zajistit, aby ředitelé škol nemuseli porušovat platné předpisy. Měli jste možnost se k návrhu ve zkráceném termínu vyjádřit?

Byl projednáván v mimořádně zrychleném legislativním procesu, takže ČMOS PŠ tuto možnost neměl. Naši právníci se s ním seznamují a budeme v případě potřeby poskytovat našim členům potřebný výklad.

Svaz vyjádřil solidární podporu odborovým organizacím ve školství na Ukrajině. Máte informace, jak probíhá výuka ve válečných podmínkách?

Jsme přes mezinárodní odborovou centrálu ve školství ETUCE ve spojení s našimi kolegy, vyjádřili jsme podporu Odborovému svazu pracovníků vzdělávání a vědy na Ukrajině (TUESWU) a Svobodnému odborovému svazu vzdělávání a vědy na Ukrajině (VPONU). Svaz TUESWU, který zastupuje 1,4 milionu pracovníků ve vzdělávání, varuje, že válečný konflikt přináší katastrofální humanitární následky, miliony pracovních míst budou zmařeny a zničeny budou i vzdělávací instituce. V krizových zónách neprobíhá výuka a mezi uprchlíky je mnoho učitelů. Směřují i do ČR a náš svaz předpokládá, že je MŠMT využije jako rodilých mluvčích k výuce ukrajinských dětí. Jsme připraveni aktivně jim pomoci se začleňováním do vzdělávacího procesu. Připravujeme sestavení manuálu v ukrajinštině, který by jim umožnil seznámit se s našimi pracovněprávními podmínkami. 

JANA KAŠPAROVÁ