Víra jako důvod šikany

Být odlišný je jedním z nejčastějších důvodů ponižování, či dokonce šikany. Ta navíc může vést nejen k psychickému poškození dítěte. Děti, které se staly obětí šikany, často nechápou proč. Nedostatek znalostí o různých náboženstvích může podle expertů vést k šikanování v kolektivu třídy.

Spousta věřících rodin se na první dojem lišit nemusí. Pokud je to rodina, která víru bere vážně, většinou navštěvuje například pravidelně bohoslužby, o čemž děti ve škole informují a už to samo o sobě není běžná věc. Zkušenosti nejen z českého prostředí mluví o náboženské šikaně v prostředí škol bez ohledu na rozdílnost církve nebo víry.

Někdy je nutno změnit školu

„Ozvali se nám věřící rodiče jedné dívky z vyššího ročníku základní školy se svým příběhem, kdy dostali za úkol přečíst článek o sexuálních robotech a k dané problematice měli vyjádřit své stanovisko. Dívka z toho i s rodiči byli znechuceni a chtěli radu, co mají dělat. Ve třídě byli jediní, komu téma hodně vadilo,“ vypráví Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, z. s. Příběh ale dopadl dobře, odvážná dívka řekla učiteli, že článek číst nechce, protože je jí dané téma nepříjemné. Učitel jí argument uznal a dal jí potřebný počet kreditů právě za odvahu říci svůj názor.

Ne vždy to ale dopadne dobře. „Zažili jsme i příběhy dětí, kde to byl pedagog, kdo si na dítě z křesťanské rodiny zasedl a znepříjemňoval mu život natolik, že ho rodiče museli nechat ze třídy přeložit,“ říká Jana Jochová.

Náboženská šikana často brání dospívajícímu v duchovním rozvoji. Může vést až ke zpochybňování samotné víry a jeho přesvědčení. „Rodina je místo, kde se odehrává podstatná interakce. Člověk se v nepříjemných situacích spoléhá na rodinu, že ho podrží. Je to místo, kde se dítě může svěřit, kde najde útočiště. Je velmi důležité tyto věci nebrat na lehkou váhu a citlivě včas reagovat,“ přibližuje Juraj Turóci, ředitel křesťanské organizace Maranatha. V případě, že se nějaký člen rodiny stal obětí šikany, ujistěte ho, že má vaši plnou podporu, že se na vás může spolehnout a že stojíte na jeho straně.

Pomáhá prevence zaměřená na pedagogy i rodiče

„Podezíravost a dávání na vědomí, že se vymykáte některým pseudonormám společnosti, třeba jen tím, že hájíte své hodnoty, a proto jste tak trochu podezřelí, to jsou věci, s kterými se na nás lidé obracejí velmi často. Děti z věřících rodin například většinou vědí více o svátcích, které se v rámci výuky probírají. Někdy dokonce znají biblické příběhy více než jejich učitelé,“ dodává Jochová.

František Krampota, ředitel ACET ČR, z.s., radí v rámci prevence pedagogům i rodičům, jak řešit náboženskou šikanu: „Řešit ji jako jinou šikanu podle postupu daného MŠMT a také pracovat se skupinou žáků. Vysvětlete dětem, že víra je osobní záležitostí jedince a patří do života, že víra může pomoci lidem v jejich životech, a i to, že se s vírou setkáváme stejně jako lidé všude ve světě.“ (red)