Umělá inteligence míří do našich škol

Umělá inteligence už delší dobu ovlivňuje náš každodenní život. Mnohé činnosti úspěšně vykonává za nás. Usnadňuje naši práci a rozhodování. Proniká do škol, má své etické meze.

V odborné literatuře můžeme najít mnohé definice umělé inteligence (Artificial Intelligence) – AI. Žádná z nich však není úplná a konečná. Ve své podstatě představuje schopnost strojů napodobovat lidské dovednosti. K nim patří například uvažování, učení, plánování, rozhodování, tvoření. Umí zpracovávat informace, zvládat složité technologické postupy a výpočty. Samostatně vytváří obrazy a skládá hudbu. Sestavuje a překládá náročné texty (např. www.deepl.com/translator). Vyznačuje se racionalitou. Školní výuku může významně obohacovat, ale i usnadňovat. Nabízí hodnocení
průběžných výkonů žáků se zpětnou vazbou.

Projekt AI dětem

Výtvarnice Eva Nečasová se v poslední době věnuje projektu „AI dětem“. Žákům základních škol přibližuje aktuální téma zejména formou učebních pomůcek a názorných příkladů. AI vstoupila do chytrých telefonů. Pomáhá ve zdravotnictví. Využívají ji banky, umělci, ale i kriminalisté. Nejpokročilejší technologie, neuronové sítě, se dlouhodobě uplatňují v robotice. „Lidé potřebují vědět, co všechno jim může umělá inteligence přinést. Zároveň potřebují znát také její stinné stránky a naučit se jim čelit,“ objasňuje Nečasová, zakladatelka projektu. Její odborný tým usiluje o to, aby školní mládež dokázala včas pochopit a postupně uplatňovat základy fungování AI. Připravil pro ni české vydání zahraniční knihy Strojové učení pro děti. Do prospěšné iniciativy „AI dětem“ se pilotně zapojily více než dvě desítky škol a 260 dalších vyjádřilo zájem o její učební materiály.

Mohou diskutovat s DigiHavlem

Obor umělá inteligence se dnes stal součástí vybraných vysokoškolských studijních programů. Její poznatky zvolna pronikají nejen do základních, ale i středních škol. Od letošního roku se mohou mnozí žáci setkávat v hodinách občanské nauky s umělou inteligencí v podobě projektu „DigiHavel“. Přitažlivě oživuje výuku. Žáky nutí přemýšlet o tématech, která nastoloval bývalý prezident. „Digitálnímu Havlovi“ mohou klást aktuální otázky, zkoumat fakta a vyslovovat svůj názor. „Tři výukové bloky jsou připraveny hravou a interaktivní formou, mají být zábavou a zážitkem, kdy žáci hodinu spoluvytvářejí a nejsou jen pasivními příjemci informací,“ vysvětluje autorka projektu Alena Reslová.

Úskalí a limity

V koncepčním vládním dokumentu „Národní strategie umělé inteligence v České republice“ se ve čtvrté kapitole podrobně uvádí postup zavádění AI do českého vzdělávacího systému. V dlouhodobém horizontu se má stát plnohodnotnou součástí každodenní výuky. Do té doby se bude nutné vyrovnat se spoustou nejen etických nástrah vyvěrajících z dalšího pronikání umělé inteligence do škol. Vynalézaví plagiátoři seminárních, bakalářských, diplomových či doktorských prací se už dnes připravují na své tučné žně. Výsledky AI jsou snadno zneužitelné. Už dnes svádějí mnohé žáky k podvodům. Proto je třeba k ní přistupovat s mimořádným respektem a rozvahou. Obavy jsou namístě. Umělá inteligence není hračka, ale účinná zbraň. Musí sloužit rozvoji lidské osobnosti a společnosti. Vlna účinných generátorů AI se již valí do školních lavic, například v podobě chatovacího robotu ChatGPT3. Záhy se může proměnit v obrovské tsunami, jimž budou naše školy, bez předchozí přípravy, jen obtížně odolávat. Dobří a zkušení pedagogové se zatím obávat nemusejí. Jejich každodenní tvůrčí a zodpovědnou práci spojenou s projevy kritického myšlení „chytré“ stroje dosud nezastanou. (ROK)                                                                                          

Umělá inteligence se má stát běžnou součástí každodenní výuky