Naučit se bezpečně ovládat internet

Internetový prostor nabízí mnoho prospěšného poznání i zábavy. Zejména školní mládeži stále častěji hrozí svou narůstající agresivitou, scestím a zákeřnými útoky. Mnozí školáci jsou v trvalém pokušení a úzkostném nebezpečí.

Aby se mladý člověk spolehlivě vyznal ve svírající spleti sociálních sítí, zrádném virtuálním prostředí, musí zvládat základní ponaučení a digitální dovednosti. Na pomoc mu přichází zkušený autorský tým z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který ve složení Kamil Kopecký, René Szotkowski a Lukáš Kubala sestavil knižní a elektronickou publikaci Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky –náměty na výukové aktivity (UP Olomouc, 2022).Řadí se k dalším výsledkům projektu E-Bezpečí.

Trendy v počítačové bezpečnosti

Název pomůcky prozrazuje, komu je určena a za jakým účelem. Nezaměřuje se jen na mládež narozenou s digitálními technologiemi. „Knížku jsme navrhli především jako publikaci didaktickou, zacílenou přímo na učitele základních či středních škol a další vzdělavatele, kteří pracují s dětmi,“ vysvětluje Kamil Kopecký, hlavní autor publikace. Její obsah, členěný do osmi tematických celků, cílí na posilování digitální a mediální gramotnosti žáků, popřípadě jejich rodičů i učitelů. Vstřícně jim pomáhá spolehlivě se orientovat v online prostředí. Spoluautor a lektor projektu E-Bezpečí Lukáš Kubala doplňuje: „Zaměřujeme se i na nové trendy z oblasti počítačové bezpečnosti a věnujeme se i stále různorodějším rizikům sociálních sítí.“

Jak se bránit internetovým nástrahám

V úvodu knihy se autoři věnují tvorbě bezpečného hesla a jeho možným úskalím. Za každým dalším tematickým oddílem následuje obšírná, velmi srozumitelná metodika nejen pro učitele. Tvoří ji případná řešení, výběr výukových námětů a pokynů, spolehlivých rad a zkušeností. Dále rozebírají nebezpečí počítačových virů či důsledků při zanechávání digitálních stop. Zvýšenou pozornost soustřeďují na sdílení soukromých fotografií ve zrádných hlubinách internetu. Svá doporučení často dokládají skutečnými příběhy oklamaných mladých lidí, kteří bezděčně podlehli hackerům, vyděračům, pedofilům a jiným podvodníkům. Své místo k využití ve výuce zde mají pracovní listy. Tvůrci publikace upozorňují na vzrůstající hrozby stále zákeřnější kyberšikany či youtuberství. Mimořádný důraz kladou na závažná rizika sextingu spojená se zasíláním intimních osobních fotografií a videí. Poučený čtenář a uživatel sociálních sítí nalezne vedle rozboru online seznamování užitečnou kapitolu objasňující zásady autorského práva v protikladu s často nevědomým pirátstvím.

Publikaci lze zdarma stáhnout

Kniha Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky pojednáváo odborných tématech srozumitelným jazykem blízkým nejmladší generaci. Výrazně strukturovaný a graficky přehledně členěný text živě ilustrují kreslené obrázky, tabulky a fotografie. Čtenář, ať dětský, nebo dospělý, je vtažen do interaktivní hry bohaté na aktuální otázky a plnohodnotné odpovědi. Každý si může vyzkoušet, jak (ne)bezpečně se orientuje v modelových situacích a co by měl ve svém chování ihned změnit, aby se úspěšně chránil před hrozícím násilím a zneužitím.

Zájemci si ji mohou zdarma stáhnout v elektronické podobě na adrese: www.e-bezpeci.cz. Další cesta: záložka Ke stažení – záložka Tiskoviny.

ROK

Základní informace                                           

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény… Výcvikem projektu E-Bezpečí prošlo celkem více než 120 000 žáků ZŠ a SŠ, proškoleno bylo přes 40 000 dospělých, pomohli jsme více než 5500 obětem kybernetické kriminality.

Zdroj: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu