Učitelé budou jedinou profesí, které bude zákon zaručovat úroveň platu

Poslanec Marek Výborný je jedním ze spoluautorů pozměňovacího návrhu k projednávanému zákonu o pedagogických pracovnících, kterým se má změnit původní garance 130 % průměrné mzdy pedagogům pouze na učitele. Týdeník ŠKOLSTVÍ se ptá na příčinu a proč k tomu došlo na poslední chvíli.

Pane poslanče, když vaše vláda sestavovala programové prohlášení a deklarovala školství jako prioritu, tak se asi někdo spletl a slovo pedagog považoval za synonymum učitele. Premiér P. Fiala nyní uvedl, že formulace v prohlášení byla chybná a kabinet chtěl od počátku, aby garance 130 % průměrné mzdy cílila pouze na učitele. Opravdu jste si toho všimli až nyní? Anebo jde o rychlou improvizaci a hlavním důvodem je velmi napjatá situace veřejných financí, protože vypadnou-li z připravované zákonné valorizace právě pedagogové-neučitelé, přinese to úsporu?

Ne, opravdu mohu potvrdit slova pana premiéra. Od počátku se při psaní koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády hovořilo o garanci objemu finančních prostředků pro učitele na přislíbených 130 % průměrné hrubé mzdy. Takto to bylo i komunikováno. Omylem ale v oficiálních dokumentech zůstal propsán termín „pedagogický pracovník“. Jsem dlouhodobě zastáncem této garance pro učitele, považuji tuto jistotu za správný krok i závazek pro tuto i další vlády. Je třeba si také uvědomit, že učitelé budou jedinou profesí s takto garantovaným objemem finančních prostředků na platy.

Školské odbory jsou velmi zklamány, že do poslední chvíle byly ujišťovány, že k zásadním změnám v připravované novele zákona o pedagogických pracovnících nedojde, nyní kromě zrušení garance růstu platů pro neučitele chcete zrušit i podmínku, že průměrné platy pedagogů mají činit 1,4násobek průměrné mzdy předminulého roku. Proč? Vždyť u tohoto koeficientu bylo jasné, jak platy porostou. Jak to bude nyní? Podle průměrné mzdy za jaké období?

Z mé strany určitě žádné takové ujišťování nezaznělo. Pokud jde o koeficient, tak ten se z návrhu vypustil z čistě objektivních důvodů. Dramatický růst inflace v posledním roce (návrh vznikal ještě předtím) ukázal, že by koeficient mohl velmi rychle pozbýt relevance a paradoxně by mohl vést k objemu i nižšímu než slíbených 130 %. A měnit kvůli tomu každé dva roky zákon je špatný postup. Proto v zákoně zůstává obecná garance 130 % a bude vždy odpovědností ministra školství a vlády, aby tomuto závazku ze zákona pro daný rok dostáli. Za tuto vládu tento jasný příslib potvrdil i premiér Petr Fiala a já nemám důvod mu nevěřit. 

Ve hře jsou i nové tarifní tabulky pro neučitelské pozice. Co zamýšlíte s platy těchto profesí, které jsou pro školy důležité?

Ano, to je velmi důležité a sám jsem na to při jednání s předsedy koaličních stran důrazně upozorňoval. Musíme podpořit i platové podmínky pro ty neučitelské pozice pedagogických pracovníků, které nutně ve školách potřebujeme, jako jsou např. školní psychologové nebo speciální pedagogové. Zvlášť v kontextu pocovidového období či války na Ukrajině nesmíme dopustit, aby nám oni ze škol odcházeli. Naopak jich máme nedostatek a potřebujeme je do škol přivést. I proto jsem požádal, aby toto co nejdříve řešil ministr školství s ministrem práce a sociálních věcí a došlo k posunu v platových třídách v rámci tabulek u vybraných neučitelských pozic. Tím jim dáme vlastně ještě větší garanci, než mají ze zákona. A stále bude platit, že ředitel školy bude mít objem platů všech pedagogických pracovníků v jednom a bude jeho kompetencí, jak rozdělí tu zbývající nadtarifní část.

Řekl jste, že jedna z mála věcí, za kterou chválíte minulou vládu, je, že pozvedla platy vyučujícím téměř na 130 procent. Až do roku 2017/2018 patřily relativní platy učitelů poměřované vůči ostatním platům v české ekonomice k nejnižším v rámci nejvyspělejších zemí (OECD). To se změnilo a do škol začalo přicházet více absolventů pedagogických škol. Prestižní studie CERGE uvádí, že vaše vláda by měla jednoznačně na tento trend navázat, protože priorita školství je důležitou strategií a nemůže být prioritou jen na jedno volební období. Současný premiér je bývalý ministr školství, měl by tedy o tom snadno přesvědčit ministra financí. Vnímáte to také tak?

Ano, zcela souhlasím. A mohu potvrdit, že si toto uvědomuje i celá vláda. Je to jeden z jejích závazků a já budu velmi usilovat o to, abychom ho skutečně naplňovali. Myslím, že té odpovědnosti si je vědom i ministr financí.

Představte si prosím, že jste nyní opět v roli ředitele školy. Uměl byste si s touto situací, která se v odměňování chystá, poradit?

Já bych byl hlavně rád, že se mi zvýší celkový objem prostředků, který budu mít rozepsán na přímé náklady (platy) pro pedagogické pracovníky. To je myslím klíčová pozitivní zpráva pro všechny ředitele. A protože garance není na jednotlivý plat učitele, ale na objem prostředků mířících do dané školy, tak bych byl rád, že budu moci ty nejlepší pedagogy (i na neučitelských pozicích) ocenit i nad rámec přislíbené výše a tím ohodnotit jejich přínos pro kvalitu vzdělávání v mé škole.

JANA KAŠPAROVÁ