Vyplácí se odstupné i důchodcům?

V jaké výši se poskytuje odstupné při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů? Má na odstupné nárok i zaměstnanec, který po skončení pracovního poměru odchází do důchodu?

Poskytování odstupného upravuje § 67 zákoníku práce. Na odstupné mají nárok všichni zaměstnanci, u nichž dochází z organizačních důvodů k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z týchž důvodů [důvody jsou uvedeny v § 52 písm. a), b), c)]. Odstupné je diferencováno a přísluší zaměstnanci podle délky zaměstnání ve výši nejméně:

  1. a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  2. b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  3. c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. Pro poskytnutí odstupného není rozhodné, zda uvolňovaný zaměstnanec nastoupí po skončení pracovního poměru do nového zaměstnání, zda začne podnikat, nebo zda odejde do starobního důchodu.

Vít BERKA