Zpomal, ještě je brzo

Kampaň proti nebezpečné jízdě mladých řidičů odstartovala:

Ve druhé polovině května byla zahájena kampaň nazvaná „Zpomal, ještě je brzo“. Upozorňuje na nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy nejmladších řidičů – ta může až za třetinu nehod ve věkové kategorii 18 až 20 let. Je to zdaleka nejvíce v porovnání s ostatními věkovými skupinami. 

Pod záštitou Ministerstva školství ČR ji organizuje Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s BESIP a Policií ČR. Nepřiměřená rychlost je u všech řidičů příčinou dopravních nehod v 17 procentech (16,7 %), u řidičů ve věkové skupině 18–20 let se ale téměř zdvojnásobuje (na 29,7 %). Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který na základě dat od policie a pojišťoven sleduje čísla o nehodovosti a vyhodnocuje nejrizikovější místa na českých silnicích. 

Nebezpečí i pro ostatní

Ovšem rychlá jízda mladých řidičů není nebezpečná pouze pro ně samotné. Statistiky Portálu nehod upozorňují také na riziko spolujízdy u mladistvých, kdy mezi účastníky nehod z důvodu nepřizpůsobení rychlosti často figurují vrstevníci začínajících řidičů. I z tohoto důvodu se letos kampaň Zpomal, ještě je brzo zaměřuje nejen na začínající řidiče, ale rovněž na ty, kteří s nimi do auta nasedají a budou se v příštích letech na získání řidičského průkazu teprve připravovat. 

Oficiální zahájení kampaně, která volně navazuje na úspěšný loňský ročník s názvem Zpomal, dokud není skutečně pozdě, odstartovalo 18. května 2022, a to premiérou interaktivní show pro studenty středních škol a autoškol. Tu bude možné zhlédnout na Mall.tv, Stream.cz a také na webu www.13minut.cz. Učitelům budou k dispozici učební materiály, jejichž prostřednictvím mohou téma zakomponovat do výuky. 

Zábava s tragickými následky 

Zálibu mladých řidičů v rychlé jízdě dokládá i průzkum společnosti Behavio pro Českou asociaci pojišťoven, podle kterého si řidiči ve věku 18–24 let častěji užívají rychlou jízdu v porovnání s celkovou řidičskou populací (často si ji užívá 32 % vs. 13 %). Zároveň je pro ně řízení častěji zábava nebo adrenalin, který přiznává 27 % mladých řidičů. 

Průzkum provedla společnost Behavio mezi 1.–5. dubnem 2021, celkově odpovídalo 1000 respondentů s řidičským průkazem. Průzkum také ukázal, že překračování rychlosti mimo obec do 10 km/h je pro Čechy poměrně běžnou normou. Tohoto prohřešku se často dopouští 61 % lidí. 38 % řidičů do 24 let pak přiznává, že rychlost často překračuje i o 11–29 km/h.

Obsah i forma na míru

Velká část komunikace v rámci kampaně bude probíhat na středních školách, v autoškolách, ale také v online prostředí. Sociální sítě doplní i TikTok a spolupráce s influencery. Speciální obsah bude vytvářen i ve spolupráci s hasiči, kteří u vážných dopravních nehod zasahují mezi prvními. Na komunikaci v průběhu roku navážou preventivní aktivity BESIPu a Policie ČR.

Vyvrcholením celé kampaně bude uvedení celovečerního dokumentu Víta Klusáka o vinících vážných dopravních nehod. Dokument unikátním způsobem poukazuje na to, že snaha ušetřit pár minut může mít tragické následky. Podle průzkumu totiž téměř každý pátý řidič překračuje rychlost mimo obec o více než 20 km/h. Na trase Praha–Brno díky tomu ušetří pouhých 13 minut. Přesto už jede rychlostí, při které významně narůstá riziko závažné nehody. Dokument „13 minut“ bude mít premiéru 10. června na ČT1 v osm hodin večer.

Kromě dokumentu a virálních videí tuto integrovanou kampaň doplní i televizní a rozhlasové spoty. Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influencerů na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci nebo známé osobnosti ze světa kultury.

RED

Rychlá jízda mladých řidičů není nebezpečná pouze pro ně samotné.