Zvládnout následky neštěstí a umět jim předcházet

Všude, kde se pohybují žáci, rodiče a učitelé, občas dochází ke krizovým situacím, ojedinělému neštěstí. O tom, jak je zvládat a umět mu předcházet, pojednává elektronická metodika Škola a neštěstí: Jsme připraveni! (2023).  

Škola je trvale místem, kde na sebe vzájemně působí děti a dospělí. Často nejen ve výuce, ale i ve volném čase, při mimoškolních aktivitách. Všude na ně číhá skryté i otevřené nebezpečí, které se nejednou vyhrotí v tragédii. Když obec a školu postihnou náhlé a nečekané povodně či tornádo nebo požár, když se ve třídě rozhoří šikana a násilí, když dojde k úmrtí studenta nebo učitele, vždy vyvstávají otázky, co dělat nejdříve, jak se správně zachovat, které kroky podniknout teď a hned, jaké zítra a později. Internetová příručka z dílny rozsáhlého autorského kolektivu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, nejen na ně vyčerpávajícím způsobem odpovídá. Jde o aktualizovanou a rozšířenou Příručku pro školy: Když se stane neštěstí (2011).

Škola a neštěstí: Jsme připraveni!

Publikace se člení do tří kapitol na sebe navazujících metodických oddílů. Nejrozsáhlejší jsou první dvě části – Jsme zasažení a Obnovujeme. Autoři detailně a s uvedením působivých lidských příběhů vykreslují postup, co a v jakém pořadí dělat, když dojde k neštěstí. Podle přesně daného vzorce, označeného od A až po F, obšírně rozebírají doporučené kroky, podle nichž jednají ředitel a učitelé školy, ale i žáci a rodiče. Zdůrazňují vzájemnou spolupráci, včasné a ověřené informace, psychologické a sociální aspekty, potřebu vše řádně vyhodnocovat, jednat poučeně, citlivě a důstojně. Přinášejí spoustu vhodných námětů a návodů, jak zvládat mimořádné, stresující události, například náhlé úmrtí učitele nebo žáka.

Dobrý pomocník v každé situaci

Metodika nabízí řadu podnětných a prakticky využitelných „taháků“ včetně stěžejních částí krizových plánů škol. Nevyhýbá se ani důsledkům covidové epidemie či ničivé válce na Ukrajině. Vždy uvádí sadu konkrétních zadání pro děti předškolního věku až po středoškoláky. Stejně tak podnětně inspiruje ředitele a ostatní pedagogy. Uvádí možné hry napomáhající oslabení smutku a posílení soucitu s postiženými dětmi. Souborně se věnuje školním úrazům a v přehledu seznamuje se souvisejícími právními normami. Odkazuje na platné vyhlášky. Jednotlivé oddíly vhodně doplňuje shrnujícím poznáním. Nezapomíná ani na obšírný poznámkový aparát. Mezi jednotlivými kroky, návody a postupy lze snadno „překlikávat“. Využívané zkušenosti z konkrétních krizových případů slouží k následné prevenci, k zodpovědné přípravě na možné budoucí krizové zátěže. Být na ně připraven, to je hlavní smysl a poslání předkládané příručky.

Připraveně zvládnout nepříznivé události

Závěr publikace Škola a neštěstí: Jsme připraveni! se podrobně věnuje ochraně základních lidských a společenských hodnot. Podporuje „katastrofickou paměť“ jako zdroj kolektivního poučení a tvorby protiopatření. Autoři opakovaně zdůrazňují, že postupné zvládání lidského neštěstí vede k upevňování vzájemných vztahů ve škole a k utváření jejího zdravého prostředí. Důležité je se ctí a znalostí ustát nepřiznivé události, včas se informovat a podporovat spolupráci, dokázat v pravém okamžiku pomoci a povzbudit. Volnou součást publikace tvoří obsáhlý přehled doporučených postupů s odvoláním na jednotlivé strany textu. Užitečné jsou i detailní odkazy na linky důvěry, krizová centra a poradny, stejně jako na webové stránky organizací, které pomáhají pozůstalým. Nechybí ani doporučená literatura, seznam třinácti knižních publikací věnujících se sledovanému tématu. Metodická publikace nabízí pomoc každému, kdo pracuje s dětmi a dospívající mládeží.                                                    

TOR

Příručku lze zdarma stáhnout na webu Hasičského záchranného sboru ČR. Cesta: www.hzscr.cz – záložka Integrovaný záchranný systém – záložka Psychologická služba – záložka Materiály ke stažení a odkazy.

Na neštěstí je možné připravit se, zvláště když už jsme nějaké prožili.