Informační systém ČMOS pracovníků školství Rotunda

V loňském roce přistoupil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ke změně informačního systému svazu. Podstatou systému je evidence základních organizací odborového svazu a jeho členů. Povinnost vést evidenci členů organizovaných v ZOOS je dána Organizačním řádem ČMOS PŠ.

Dále systém umožňuje přehled evidenčních listů počtů povolání, přijatých příspěvků apod. Pro funkcionáře OROS a KROS jsou dostupné také podrobné statistiky dotací do krajských organizačních jednotek, přehledy nedodaných evidenčních listů z dané oblastní jednotky, roční rekapitulace a další.

Jakým způsobem může pomoci systém předsedům základních organizací odborového svazu (ZOOS) s vedením evidence? Organizační řád hovoří o vedení evidence formou evidenčních listů podle přílohy č. 3. Tato příloha má v současnosti tři strany: 1. strana – evidenční list se základními údaji o ZOOS a strukturou počtu členů podle příslušnosti k sekcím (tzv. počty povolání), 2. strana – odvod členských příspěvků a 3. strana – souhrnný seznam členů. Na jednání předsednictva svazu byla přijata změna v OŘ: pokud ZOOS využívá pro evidenční list a pro evidenci členů informační systém svazu, bere se tato skutečnost za splnění povinnosti informování o aktuálním stavu členské základny a není nutné zasílat vyplněné přílohy č. 3 OŘ (str. 1, str. 3) v písemné podobě. Do konce roku 2018 se plánuje i implementace reportu výpočtu odvodu členských příspěvků na aktualizovanou členskou základnu. To umožní předsedům, již se rozhodli vést evidenci v elektronické podobě v informačním systému svazu, úplné odstranění papírování ve vztahu k plnění povinnosti vedení evidence členské základny!

Už nyní tedy mohou předsedové ZOOS upravovat základní údaje v informačním systému. Systém poskytuje informace o základní organizaci, umožňuje vést evidenci členů, vkládat evidenční listy počtu povolání hlášených na rady a centrálu a navíc si mohou zkontrolovat zapsané členské příspěvky pro svou základní organizaci. Pro uživatele je také dostupný modul pro hromadnou e-mailovou komunikaci. Vzhledem k povinnostem, jež správcům osobních údajů ukládá obecné nařízení týkající se zpracování osobních údajů (GDPR), což jsou v našem případě jednotlivé ZOOS, se pro údaje uchovávané v elektronické podobě doporučuje právě IS ČMOS PŠ Rotunda. Ten je zabezpečen dvojstupňovým přihlašováním a údaje v informačním systému jsou uchovávány na zabezpečeném serveru odborového svazu. Podrobnější informace se můžete dočíst v dokumentu Metodický pokyn ke GDPR pro základní organizace, oblastní organizační jednotky a krajské organizační jednotky zveřejněném na našich webových stránkách.

Od poloviny letošního roku bude také zprovozněn intranet oficiálních webových stránek svazu. Pouze uživatelé registrovaní v IS ČMOS PŠ Rotunda se budou moci (stejným uživatelským jménem a heslem) přihlásit i na webových stránkách www.skolskeodbory.cz a stahovat soubory, číst články a prohlížet fotogalerie dle přístupových práv nastavených v informačním systému.

Že jste dosud o systému neslyšeli? Že nevíte, kde a jakým způsobem se do systému registrovat? Pokud máte zájem začít spravovat svoji ZOOS již nyní, registrujte si uživatelský účet na stránkách rotunda.skolskeodbory.cz. Základní informace a „návod k ovládání“ naleznete na našich webových stránkách v rubrice O nás à Rotunda.

Petr PEČENKA, ČMOS pracovníků školství