Jednání jsou náročná, ale na svých požadavcích trváme

Je to už půl roku, kdy jsme seděli s Markétou Seidlovou, místopředsedkyní ČMOS pracovníků školství, a bilancovali, co přinesl uplynulý rok a co nás čeká v těch dalších. Školní rok se mezitím posunul ke svému konci, což je ideální čas opět se zastavit a zhodnotit týdny minulé i ty, které nás čekají.

Pokud se školské problematiky týče, nejvíce viditelné je dění týkající se platů a regionálního financování. Pochopitelně tu jsou i jiné záležitosti, které je zapotřebí jednoznačně vyřešit, například další podobu inkluze, dvouleté děti ve školkách či maturity. V připomínkovém řízení je novela zákona o pedagogických pracovnících, ale na prvním místě jsou finance pro školství.

Vidí to tak i místopředsedkyně školských odborů?

Ano, průběžné zvyšování mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství je jedním z našich hlavních cílů. V současnosti stále bojujeme o rozpočet na příští rok, a to v duchu kampaně Konec levných učitelů, což znamená 15 procent zvýšení platů pedagogů a 10 procent zvýšení platů pro nepedagogy. Tak bychom se měli v roce 2020 dostat u učitelů na 130 procent průměrné mzdy.

Jako dobrou zprávu vidím to, že se jedná o požadavky, které nezpochybnila ani současná vláda, včetně premiéra Andreje Babiše, a podpořila je i školská tripartita. Jednání tedy vypadají příznivě, ale my nicméně stále poukazujeme také na to, že pokud máme dosáhnout vytyčeného cíle, je nutné přistoupit k dalšímu zvýšení platů již letos na podzim. Senát v současnosti projednává naši petici, která souvisí s tím, že zároveň požadujeme, aby byl dán jasný rozpis, jak bude zvyšování postupovat, aby bylo těchto požadavků dosaženo.

Předešlá jednání nebyla vůbec jednoduchá a my si uvědomujeme, že nebudou ani do budoucna. Tím spíš bych chtěla poděkovat všem odborářům, kteří nás podpořili, už třeba jenom svým členstvím, kterým dávají souhlas s tím, že jdeme správnou cestou a naše úsilí má smysl.

Jak vidíte současný vývoj kolem reformy regionálního financování?

Určitě ji vidíme jako neméně důležitou a potřebnou záležitost. Současné financování je již přežité. My trváme na tom, aby reforma byla plně finančně zabezpečena. Nejsme pro zbytečné odklady, ale bez plného finančního krytí by reforma mohla dopadnout v„jánošíkovském“ duchu, kdy se bohatým bere a chudým dává.

Opusťme teď téma financí a zmiňme se o další aktivitě, kterou školské odbory svým členům nabízejí, a tou je Českomoravská vzdělávací.

Ráda připomenu, že v nabídce této vzdělávací organizace najdou zájemci školení, kurzy a další aktivity, které jim pomohou zvládnout chystané a probíhající reformy a vyznat se v poměrně složité legislativě. Doporučuji sledovat internetové stránky www.cmvzdelavaci.cz, kde zájemci najdou aktuální nabídku a dostatek informací. Pochopitelně také připomínám, že pro členy odborů jsou ceny všech nabízených aktivit zvýhodněny, takže by byla škoda tohoto benefitu nevyužít.

Pokud se informací z odborářského dění týče, určitě se vyplatí sledovat také internetové stránky www.skolskeodbory.cz.

Ale nejen je. Připomínám, že aktuální informace jsou dostupné také v našem e-zpravodaji. A většině toho, čemu se věnujeme a co hýbe školstvím a školskými odbory, se průběžně věnuje rovněž Týdeník ŠKOLSTVÍ.

Před námi jsou zasloužené dva měsíce prázdnin, ale také řada úkolů. Co tedy odboráře v nejbližší budoucnosti čeká?

Pro kantory i ostatní zaměstnance škol nastává skutečně tolik potřebný čas k odpočinku a k načerpání nových sil a já jim ze srdce přeji, aby si ho co nejvíce užili. Ostatně všichni budeme tyto síly a dobré nápady potřebovat v dalších měsících. Nejenom kvůli dalšímu vyjednávání o financích, ale také proto, že se blíží náš sjezd, který proběhne v květnu příštího roku. Průběžně připravujeme podklady, abychom je mohli po prázdninách našim členům poslat k připomínkování.

Stejně tak je mohu uklidnit, že pokud se nebudou příznivě vyvíjet další vyjednávání o finančních otázkách, dáme všichni hlavy dohromady a poradíme se, jak dál. A to určitě i s nimi, protože jejich každodenní zkušenosti a postřehy jsou pro nás důležité. Nikdo přece nechce, aby naši práci někteří lidé i organizace podkopávali planými sliby a výkřiky, které jsou pouze populistické. My se za naše požadavky umíme postavit a nebojíme se využít všech prostředků k jejich dosažení.

Romana SLANINOVÁ