Reforma financování regionálního školství je o rok odložena

 

Poslanecká sněmovna rozhodla o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Začne tedy naplno platit od ledna 2020, některé dílčí změny ale budou spuštěny už v příštím roce. Poslanci také zrušili povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, jejich rodiče o to projeví zájem.    

V rámci reformy financování by školy už neměly dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém financování by měl být spravedlivější a zohlednit rozdíly ve velikosti a oborové struktuře škol v krajích. „Ředitelé škol by velmi uvítali, kdyby měli možnost si před plnou změnou systému tu reformu takzvaně osahat a vyzkoušet,“ uvedl ministr školství Robert Plaga hlavní důvod, proč podpořil rozložení reformy do dvou let. Už od září 2019 dostanou školy peníze navíc na dělení vyučovacích hodin, od ledna 2020 pak bude reforma spuštěna naplno. Rozpočet na příští rok přitom počítá s výdaji na část změn souvisejících s reformou financování, kromě dělení hodin také na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami a překryvy učitelek v mateřských školách.

Ministr Robert Plaga zároveň přivítal, že mateřské školy nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat také dvouleté děti, jejichž rodiče o to projeví zájem. „Zákon ukládal zřizovatelům, aby vytvořili kapacity mateřských škol až do výše 100 procent. V současné době již 45 tisíc dětí mladších tří let předškolní zařízení navštěvuje, ale je to dáno kapacitou těch zařízení a zralostí dítěte. Mám za to, že plošný pokyn, aby byly vytvořeny bez ohledu na zájem ve všech regionech a ve všech spádových oblastech kapacity do výše 100 procent, je příliš drahý a skutečně by se minul účinkem,“ dodal ministr.

mšmt