Jak zatraktivnit technické obory

OČIMA UČITELŮ 

Poslední rok se veškeré vzdělávání přesunulo z učeben do domácností, kde žáci a studenti plní úkoly zadávané distančně, což má fatální dopad mimo jiné i na technické a učňovské obory. Nyní se studenti a učni, kterým více než rok chyběl kontakt s „terénem“, vrací „ke strojům“.

Dle odborníků je kvalitní praktická výuka v moderně vybaveném prostředí jedním z faktorů, který láká nové zájemce k těmto dlouhodobě méně atraktivním oborům. Vyučující technických oborů se shodují, že například um elektrotechniků bude v budoucnosti velmi žádoucí a je tedy potřeba výuku zatraktivnit a připravit studenty na výzvy reálného světa.

Nové vybavení láká zájemce.

„Nové přístroje a zařízení budou pracovat za nás, ale stále bude potřeba někoho, kdo by je opravoval, diagnostikoval a sestavoval,“ říká Vlastimil Steiner, učitel odborného výcviku oboru mechanik elektronik na Středním odborném učilišti Ohradní v Praze.

O technické obory je dlouhodobě mezi uchazeči nevelký zájem. Podle Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR evidují nárůst zájmu o tyto obory střední a odborné školy, které se aktivně snaží jejich atraktivitu zvyšovat. „V posledních letech zaznamenávají střední odborné školy velice mírný nárůst zájmu mládeže o obory. Jde ale zejména o vysoce aktivní školy, které pořádají dny otevřených dveří, soutěže učňů, které pak propagují v regionálních denících, nabízejí stipendia a různé příspěvky a investují rovněž do moderního vybavení školy,“ říká Eva Svobodová z Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

S tím souhlasí i Jaroslava Škoudlilová ze Střední školy technické v Mostě, podle které je úroveň praktické výuky a s ní souvisejícího vybavení pro přilákání zájemců klíčová. „Praktická výuka je daleko zábavnější, žáci nemusí jen sedět a poslouchat, co říká učitel, aktivně se zapojují do výuky, sami se snaží přijít na správné řešení. I žáci, které běžná výuka nebaví, se zapojují a mají radost, když samostatně přijdou na správné řešení. Je však potřeba pracovat s moderním vybavením, které je odpovídající dnešní době. Všechny školy v našem kraji se snaží technické vybavení škol stále zlepšovat. Limitem jsou jen finance, které mají školy k dispozici,“ říká Jaroslava Škoudlilová.

Názorné příklady „táhnou“

Mnohé odborné školy se vydaly cestou výuky teorie skrze počítačové softwary, což sice přináší výhody pro současnou distanční výuku, avšak vzdaluje to studenta reálnému světu. „Vzhledem k tomu, že lidské smysly neumí detekovat elektřinu ani magnetismus, je obor elektrotechnika a elektrikář pro žáky náročný v představivosti. Proto jakékoli zařízení, které názorně předvede, jak elektřina funguje, je vždy přínosem. Pokud elektrické obvody pouze teoreticky kreslíme, žáci říkají: Zapomněl jsem tam dát jeden vodič. Proč je to špatně? Když si vezmou ty vodiče do ruky a reálně je zapojí, vidí, že jim obvod nesvítí nebo ventilátor nefouká. Ihned pochopí, proč je důležité mít každý vodič na správném místě,“ říká Jaroslava Škoudlilová.

S tím souhlasí i Vlastimil Steiner, podle kterého je potřeba mít výukové pracoviště co nejlépe vybavené, ale ne softwarovými programy, nýbrž kvalitní technikou, která dokáže co nejlépe simulovat podmínky reálného světa za předpokladu dodržení maximální bezpečnosti. Nové učební prostory Středního odborného učiliště Ohradní v Praze kompletně vybavil český výrobce Diametral.

Bez investic se to neobejde

Podle Kláry Sakařové z Diametralu mezi školami zájem o kvalitní vybavení technických pracoven každoročně roste. Za minulý rok například firma uskutečnila 34 zakázek. „Průměrná částka, kterou školy do vybavení investují, je zhruba 1 200 000 korun. Naše výukové systémy Uno Volta nabízí pedagogům i studentům rychlost a přehlednost virtuálních aplikací při zachování hmatatelného zážitku práce s reálnými přístroji a součástkami. Ideálně tak připraví studenty zábavnou formou k řešení praktických úloh v reálném světě,“ říká Klára Sakařová z firmy Diametral.

Střední odborné učiliště Ohradní v Praze investovalo do nových učeben zhruba dvacet milionů korun. „Ve srovnání s ostatními školami nyní máme opravdu nadstandardní vybavení pro vyučování technických oborů. Rádi se svým vybavením pyšníme, protože čím jsou prostředí a způsoby výuky kvalitnější, tím automaticky roste atraktivita technických oborů pro uchazeče. Na dnech otevřených dveří potom mají uchazeči možnost si třídy projít nebo si vybavení vyzkoušet,“ říká Steiner.

Václav JUNEK