Pojďme se učit být silnější – vyzývají odbory

Odbory rozjíždějí novou iniciativu pod přiléhavým názvem „Učíme se být silnější“. Jaké jsou její záměry? Otázky směřují na Františka Dobšíka, předsedu ČMOS pracovníků školství, a Markétu Seidlovou, jeho místopředsedkyni.

Meta naší dlouhodobé kampaně Konec levných učitelů byla konečně dosažena, platy ve školství se už začínají pohybovat nad 130 % průměrné mzdy, ale rozhodně tím nemůže skončit boj za důstojné pracovní podmínky ve školství. Kampaň Konec levných učitelů byla dlouhá, plná protestů, vyjednávání, dokonce i stávky, ale posunula nás. Chceme být vlivnější, mít početnější odborový svaz a těm, kteří budou chtít jít do toho s námi, nabízíme možnost ovlivňovat vývoj ve školství, podílet se na legislativních změnách. A jedinou organizací, která tyto kompetence ze zákona má, jsou právě školské odbory. Diskuze ve sborovnách a na úrovni nejrůznějších spolků rozhodně nestačí.

► Chcete oslovit mladou generaci kantorů?

Nechceme být uzavřenou skupinou, otevíráme dveře všem, kteří mají opravdu zájem postavení lidí ve školství měnit k lepšímu. Potřebujeme být silnější, rozšířit naše řady, proto jsme zahájili aktivity, které budou zejména mladým kantorům a nepedagogům přibližovat, jaký vliv a výhody mohou získat, stanou-li se našimi členy. Proto také většina aktivit kampaně se bude odehrávat na sociálních sítích.

► Zahájili jste happeningem s J. A. Komenským spoutaným ve svěrací kazajce?

J. A. Komenského spoutaného ve svěrací kazajce jsme šli symbolicky předat ministrovi Plagovi jako reakci na současnou situaci, kdy je třeba uvolnit školy, ale i ruce učitelům, a to nejen kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií, kdy na ně doléhalo nekoncepční a chaotické řízení a (ne)komunikace ze strany ministerstva školství. Učitelé jsou sešněrovaní v problémech, my jim chceme pomoci je řešit a zveme k tomu všechny, kterým budoucnost českého školství není lhostejná.

Jana KAŠPAROVÁ