Mladí Američané přinášejí nové nápady

Motto naší školy s rozšířenou výukou jazyků zní: Neučíme o jazyce, učíme jazyk. Chceme, aby to neznělo jako formální věta, a proto jsme školní vzdělávací program doplnili o jazykové projekty zaměřené zejména na rozvoj komunikačních schopností, říká Alena Šoukalová, ředitelka ZŠ Bronzová v Praze 13.

 

Výhledově si už prý bez znalosti angličtiny nekoupíme ani rohlík.

Tak to doufám, že ne. Jsem češtinář, svůj rodný jazyk miluju. Ale teď vážně. Ve škole vycházíme ze starého motta: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ A hlavně tolika lidem porozumíš. Základním dorozumívacím jazykem je pro nás samozřejmě čeština. Ale současná doba vyžaduje znalost minimálně dalšího jazyka, angličtiny. Povinný je dnes i druhý cizí jazyk pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že je velký rozdíl, jestli se jazyk učit, nebo ho umět aktivně používat.

Od roku 2001 jste zapsáni v síti škol jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Kolik je takových škol v republice a proč byla vybrána právě vaše škola?

Někdy na začátku 90. let se naše škola začala profilovat na výuku jazyků, později jí byla udělena doložka školy s rozšířenou výukou jazyků. Abych se přiznala, já jsem nikdy nezjišťovala, kolik běžných základních škol v republice se na výuku jazyků specializuje. Moji kolegové aktivně spolupracují s pedagogy různých základních škol nejen v Praze. Myslím si, že ani tak nezáleží na názvu či zaměření školy, ale na stavu jazykových dovedností žáků. V našem školním vzdělávacím programu upřednostňujeme výuku cizích jazyků, máme dokonce schválený program pro bilingvní třídy. V nich se děti od první třídy učí v angličtině například část hodin matematiky, prvouky, všech výchov. Ale přesto jsme běžná sídlištní základní škola otevřená všem žákům.

Zřejmě je o studium u vás právě kvůli té rozšířené výuce jazyků velký zájem.

Ano, to máte pravdu. Dlouhodobě máme již při zápise do 1. tříd mnohem víc zájemců, než můžeme přijmout. Během dalších let pak vytváříme i jakýsi pořadník do jednotlivých ročníků, kdyby se uvolnilo místo. Telefonáty a maily s prosbou o přijetí hlavně do našich bilingvních tříd jsou na denním pořádku.

Které další jazyky u vás žáci ještě studují?

Angličtinu vyučujeme od první třídy, od pátého ročníku si mohou žáci zvolit jako druhý jazyk němčinu, od osmé třídy pak španělštinu. A že i jiné jazyky naši žáci skvěle ovládají, o tom svědčí například 1. místo v kategorii A1 německé soutěže Němčina nás baví, kterou pořádá jedno pražské gymnázium. Já osobně si například velice vážím třeba i toho, když vidím naše žáky pokoušet se mluvit s pedagogem, rodilým Španělem, v jeho rodném jazyce.

Jak vypadá výuka anglického jazyka v praxi?

Před sedmi lety školní metodička angličtiny společně s Council on International Educational Exchange Univerzity Karlovy vytvořily projekt Angličtina s rodilým mluvčím. Je založen na spolupráci s americkými univerzitními studenty, kteří tráví jarní semestr na UK a v rámci dobrovolnického programu nám pomáhají s výukou angličtiny.

Které obory v USA studují?

Letos u nás pracují čtyři dobrovolníci. Lindsay Hyman je studentkou Boston College, jejím oborem je psychologie a dramatická výchova, Tom Dessecker studuje politologii a filozofii na Rochesterské univerzitě, Brandon Deutsch je studentem Kalifornské univerzity, obor ekonomie a historie, a Eric Willing je studentem historie z Minesotské univerzity.

Jak tyto dobrovolníky zařazujete do školního vzdělávacího programu?

Učební plány jsou koordinovány vyučujícími angličtiny tak, aby byly v souladu s naším školním vzdělávacím programem. Smyslem projektu je rozvoj zejména komunikačních schopností, a proto dbáme, aby v každé hodině zbyl prostor pro diskuzi o všem, co žáky zajímá. Mladí Američané učí s velkou chutí a kromě akcentu rodilého mluvčího přinášejí spoustu nápadů, aktivit i zajímavostí ze života školáků v USA. A mohu potvrdit, že naši žáci jsou s touto výukou a akcemi velice spokojeni a dělají v jazyce značné pokroky.

Nežárlí vaši angličtináři, že mají v dobrovolnících konkurenci?

Ale ne, ani v legraci. Jsou moc rádi za možnost spolupráce, vždyť jde o obohacení se navzájem. Každý si z této aktivity odnese spoustu poznatků, samozřejmě asi nejvíc žáci. A mimochodem, korespondence mezi pedagogy a žáky s dobrovolníky pokračuje i po ukončení jejich studijního pobytu.

Závidí naše děti něco z vyprávění o životě v amerických školách?

Myslím, že ne. Jsou zvědavé, vyptávají se. Mají určité představy z filmů, četby, zpráv. Ale většinou zjišťují, že stejně jako u nás záleží na jednotlivcích, učitelích i žácích.

A co naopak říkají na systém výuky u nás mladí Američané?

To, co během výuky poznají, se jim hodně líbí. Jsou přímo nadšení, jak naše škola funguje. Líbí se jim zejména kooperace mezi žáky a učiteli, přirozené akceptování nastavených pravidel, od první hodiny necítí vůbec žádné bariéry. V naší škole ale jen neučí. Zveme je, aby se zúčastnili dalších školních akcí, třeba byli hosty naší celorepublikové soutěže v angličtině, jsou hlavními hosty slavnostní večeře na rozloučenou, kterou jim připraví a uvaří sami žáci. Mladí Američané oceňují vstřícnou a přátelskou atmosféru plnou aktivní práce. Přinášejí nové náměty a nápady, mnoho podnětů si odnášejí. Je to pro ně i pro nás veliká zkušenost.

Jaké máte společně pořádané akce?

První akce – Treasure Hunt (Hledání pokladu) –, kterou tradičně připravujeme na Vyšehradě, je určena pro bilingvní třídy 1. stupně. Žáci druhé třídy museli na cestě za pokladem prokázat nejen jazykové dovednosti, ale i schopnost pracovat jako tým a pomáhat si. Program byl již tradičně skvěle připravený, děti si při něm hravou formou procvičovaly angličtinu a užily si i spoustu zábavy. Druhou akcí byl další díl projektu Study English and Travel (Studuj angličtinu a cestuj). V rámci tohoto projektu si do školy zveme bývalé žáky se zajímavými zážitky z cest po světě. Letos nás například navštívil náš bývalý žák Filip Žák, nyní student 4. ročníku pražského gymnázia. Pro žáky 5., 8. a 9. tříd připravil besedu o Austrálii vedenou v angličtině, kde několik měsíců pobýval, doplněnou profesionálně sestavenou prezentací. Jeho vyprávění o osobních zážitcích a zkušenostech z putování po pro nás tak vzdáleném kontinentě žáky velice zaujalo, rozšířili si tak i zeměpisné znalosti.

Jak bude vypadat výuka ve druhém pololetí školního roku?

V první řadě opět ve spolupráci s CIEE UK připravujeme už 8. ročník projektu English with a Native Speaker (Angličtina s rodilým mluvčím), jarní kolo Treasure Hunt pro žáky 1. stupně. Pro žáky 5. ročníků připravujeme již XX. ročník celorepublikové Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, jehož součástí je i workshop pro doprovázející učitele angličtiny, plánujeme i další jazykové zájezdy do Velké Británie, pokračuje školní družina s rodilým mluvčím pro 1. až 3. třídy a odpolední konverzace v angličtině pro 4. ročníky. S podporou rodilých mluvčích a našich pedagogů se někteří žáci připravují na „dětské státnice“ z angličtiny před Britskou radou. V naší škole se žáci skutečně nenudí a navštěvují ji rádi, a to i nás, pedagogy, velice těší.

Eva ROKYTOVÁ