Usilujeme o snížení počtu dětí ve třídě

Jak dál v předškolním vzdělávání, učitelky v mateřských školách vědí, jen se jejich představy nesetkávají se současnou realitou. O detailech hovoříme s Evou Soukalovou, předsedkyní republikového výboru předškolního vzdělávání ČMOS pracovníků školství.

 Jak byste charakterizovala současný stav předškolního vzdělávání?

Předškolní vzdělávání je stále na vysoké úrovni. Potýká se však s mnoha problémy, které se dlouho neřešily. Jsou to problémy, které mají i jiné typy škol, ale podmínky pro činnost měly a mají mateřské školy velmi náročné. Potřebují srovnatelné podmínky i v oblasti administrativních úkonů.
Kde vidíte největší problémy, které se nedaří řešit?

Velký úkol je katalog prací, tedy zařazení do platových tříd. Zde se domnívám, že je nutná celková revize zařazení učitelek mateřských škol. Po šetření ministerstva práce a sociálních věcí jsem malinko uvěřila, že je snaha k řešení, zatím mi ale zůstávají jen otazníky. Argumenty, že nejsou peníze, a dále zdůvodňování zařazení učitelek mateřských škol tak, aby vyhovělo státnímu rozpočtu, je neuvěřitelné. Cílem je jejich přeřazení v katalogu prací do vyšší platové třídy. Šetření MPSV jsme se zúčastnili a vyjádřili jsme se podle našich plánů a požadavků z praxe a škol, jak by měli být zařazeni pedagogové předškolního vzdělávání dle katalogu prací vzhledem k tomu, že se ve školství velmi mnoho změnilo od doby, kdy byl katalog prací tvořen. Naším cílem je tedy přeřazení učitelek v katalogu prací do vyšší platové třídy.

Dalším velkým tématem je přímá vyučovací povinnost.
Ano, a opět nás čeká připomínkování novely o přímé vyučovací povinnosti. Dlouhodobě a zatím donekonečna upozorňujeme na to, že vyučovací povinnost v mateřských školách 31 hodin je nejvyšší ve školství. Jsem přesvědčena, že poměr přímé vyučující povinnosti a prací souvisejících už dávno nevyhovuje nastavení a je třeba to řešit s přibývající náročností, administrativou a dalšími povinnostmi.

Počet dětí ve třídách má své limity, ne vždy se je ale daří respektovat.  

Jde o bezpečnost. Připomínkujeme snížení počtu dětí ve třídě, ve vyhlášce číslo 14 je uveden počet dětí ve třídě na dvacet. Stále jsou ale mateřské školy, kde je 28 dětí ve třídě. I když je spuštěno nové financování, prostě nejsou v některých regionech dostatečné kapacity, což stále vede k vyššímu počtu dětí ve třídách.

Jak se díváte na rozdílné financování mateřských škol v jednotlivých krajích?
Doufáme, že to v letošním roce skončí, a proto se určitě například už po prvním pololetí roku podíváme na výsledky úrovně odměňování.

Na závěr rozhovoru jsem si nechala téma vyhoření, protože ani učitelky mateřských škol ho nejsou ušetřeny. Máte dobrou radu?

Nejsem odborník na tuto problematiku, ale jisté je, že hluk ve školách ovlivňuje psychiku a je velkou psychickou zátěží. Myslím, že právě v mateřských školách je nutné zajistit změnu vyhlášky a snížit počet dětí ve třídě. I to by pomohlo, stejně tak péče o pedagogické pracovníky, terapeutická pomoc, konzultace s psychologem, dobrá spolupráce s vedením školy, vzájemná otevřenost a důvěra, dobré vztahy se všemi spolupracovníky, samozřejmě také omezení psychického přetížení, zachování duševní hygieny práce a snížení nadbytečné a zatěžující administrativy.

Táňa PIKARTOVÁ