Mluvte s dětmi o rizicích internetu

Podle statistických údajů v současnosti čas strávený na internetu zejména vlivem pandemie výrazně roste. Technologie slouží dětem jak k zábavě, tak i vzdělávání. Internet však s sebou nese vážná rizika. Lze proti nim děti bránit?

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2020 se už v předchozích letech na internetu pohybovalo 98,9 % populace ve věku 15 let. Děti využívající internet jsou zpravidla i mladší, ČSÚ nicméně ve svých statistikách nižší věkové kategorie nezahrnuje.

Vlivem pandemie děti u technologií navíc tráví mnohem více času, než tomu bylo v minulosti. Pro rodiče, již jsou nuceni pracovat z domova nebo si nemohou obstarat hlídání, technologie také představují nejsnazší způsob, jak dítě zabavit.

Vzdělávání jako ochrana

Internet sice poskytuje dětem výbornou edukativní, mediální, zábavní a sociální platformu, zároveň na něm však existuje mnoho hrozeb, z nichž některé na mladší a zranitelné uživatele vyloženě cílí. Rizika užívání internetu názorně zobrazuje např. rok starý dokument V síti.

Většina technologií již umožňuje kontrolovat vybraná zařízení a regulovat užívání některých aplikací či nebezpečných stránek, v praxi je však situace o něco komplikovanější. Mnoho dětí si neuvědomuje rizika užívání internetu a v obcházení daných omezení umějí být velice vynalézavé. Z tohoto důvodu se jako nejjistější obrana proti predátorům ukazuje vzdělávání.

Kurzy o kybernetické bezpečnosti dětí

Tematikou kybernetické bezpečnosti pro děti se v současnosti zabývá mnoho státních i soukromých organizací, které podporují vzdělávání v oblasti dětské kybernetické bezpečnosti – jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče.

  • Online kurz vznikl díky Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Cílený je na děti a jeho účelem je seznámit mladého diváka zábavným způsobem s digitálními technologiemi a jejich riziky. Vysvětluje zásady soukromí, jejich význam, popisuje dopad on-line služeb na bezpečí i psychiku a seznamuje s riziky digitalizace společnosti.

Ke kurzu existuje i metodická a podpůrná část pro vyučující.

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo videodiskuzi o kybernetické bezpečnosti. Rozhodlo také posílit výuku informatiky i v rámcovém vzdělávacím programu. Ministerstvo zároveň zorganizovalo distanční formu panelové diskuze, v rámci které s k problematice vyjádřila celá řada odborníků.

(red)